FANDOM


Yine geldi aşk elçisi yine doldu meydanımız

Yine teferrüc-ğah sağlı sollu dört yanımız


Yina mahfiller düzüldü yine badyalar kuruldu

Yine kadehler sunuldu esrik oldu bu canımız


Ev içi aşk ile doldu ulu kişi âşık oldu

Canlarımız hayran oldu aşk tahtına binenimiz


Bir nicemiz Leyil oldu bir nicemiz Mecnun oldu

Bir nicemiz Ferhâd oldu aşktan haber duyanımız


Meydanımız meydan oldu canlarımız hayran oldu

Her dem arş seyran-gâh oldu hazret oldu revânımız


Düşmüş idik ol kaldırdı birliğin bize bildirdi

İçimize aşk doldurdu dürüst oldu imânımız


Sorar isen aşk nerdedir nerde istersen ordadır

Hem gönülde hem candadır hiç kalmadı gümânımız


Yunus aşkın vasfını söyler gerçeklere haber eyler

Mahrumların canı göyner aşker’oldu pinhânımız

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.