Dost İline Uçayım


Ey gönlümün eğlencesi, ayıt bana neyleyeyin.

Aşkından oldum avare, derdim kime söyleyeyin.


Mülk-i fenadan geçeyim, o dost iline uçayım.

Dalayım aşk ummanına, denizlerin boylayayım.


Aşk odu vurdu canıma, gelsin aşkın yanına.

Dökeyim aşkın hununu aşıkları toplayayın.


Girdim aşkının bağına, baktım soluma sağıma

Türlü çiçekler deriben, güllerini yıylayayın.


Âşık olayım ol güle,düşsün âleme gulgule.

Hezar-destan olubanı dost bağını yaylayayım.


Yırtam yakamı il ü şar, dün günü kılam ah u zar.

Değiben dertli başıma, zarılıklar eyleyeyim.


Yunus der ki: Erenlerin, irliğini dirilmedin.

Gücüm yettiğince yârin, soylarını soylayayım.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.