FANDOM


Dost Bağı Bülbülü


Girdim Aşkın denizine bahrılayın yüzer oldum

Geşt ediben denizler Hızır'layın gezer oldum.


Cemalini gördüm düş te, çok aradım yazda kışta

Bulamadım dağda, taşta, denizleri süzer oldum.


Sovdum deniz malikine, ırak değil salığına.

Girdim gönül sınığına, gönülleri düzer oldum.


Viran gönlüm eyledim şar, bunculayın şar nerde var?

Haznesinden aldım gevher, dükkan yüzün bozar oldum.


Ben ol dükkan-dar kuluyum, gevherler ile doluyum.

Dost bağının bülbülüyüm, budaktan gül üzer oldum.


Ol budakta biter iman, iman bitse, gider güman.

Dün gün isim budur heman, nefsime bir Tatar oldum.


Canım bu tene gireli, nazarım yoktur altına.

Düştüm ayaklar altına, topraklayın tozar oldum.


Tenim toprak tozar yolca, nefsim iltir beni önce,

Gördüm nefsin burcu yüce, kazma aldım, kazar oldum.


Kaza kaza indim yere, gördüm nefsin yüzü kara,

Hürmeti yok Peygamber’e, bentlerini bozar oldum.


Bu nefs ile dünya fani, bu dünyaya gelen hanı?

Aldattın ey dünya beni, işlerinden bezer oldum.


Yunus sordu girdi yola, kamu gurbetleri bile,

Kendi ciğerim kanıyla, vasf-ı halim yazar oldum.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.