FANDOM


Dost Meclisi


Kime kim dost gerek ise aydayım ne kılasını

Terkeyliye kendözünü hiç anmaya bulasını


Resmidürür aşıkların dost yolunda kurban olmak

Minnet tutar cümle aşık canını aşk alasını


Her kim aşık olmadıysa kurtulmadı mekr elinden

Kamusundan aşk ayırır dünya ahret belasını


Layık değildir değme can dost yoluna harcolmağa

Ümid tutar cümle aşık dosta kurban olasını


Dosttan yana giden kişi kendözünden geçmek gerek

Dost yağmalar can şarını alıp gönül kal’asını


Dost yolunu günilene geri dönmek olmayısar

Bilme misin bu kamusu senden geri kalasını


Suret gözü ne görüser dost meclisi kandadır

Can kulagıdır işiten bu aşıklar nalesini


Bu dünyada dosttan artık yunus nesneyi sevmedi

Bilmez misin gayretsize dost u düşman gülesini


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.