Dosta Giderken


Gönül usanmadın sen bu seferden

Çalab’ım saklasın seni hatardan.


Kişi kim kişinin kahrın çekince

Gidip görünmemek yeğdir nazardan.


Doğalı bağrımı doğradı gurbet

Sızar tamar ciğer kanı damardan.


Vatan oldu diken gurbet gülistan

Ağu içmek yeğ oldu ney – şekerden.


Yunus göğsün açıp dosta giderken

Çalab’ım saklasın onu hatardan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.