Dosttan Haber


Gelin soralım canlara suretin noldu gider

Dün seninim der ikin sebep neyi buldu gider.


Acep değil gider ise sureti terk eder ise

Yanlış yalan gaybet değil dosttan haber geldi gider.


Hani onun mülk ü malı terkeylemiş cümlesini

Ol padişah dergâhına heman amel aldı gider.


Öyle ki dost olmuş idi ol, işler düzülmüş idi

Belli bilin can suretin sakalına güldü gider.


Eyler idi stı-pazar bir pul için gene bozar

Olmuş bu dünyadan bizar,yensiz gömlek giydi gider.


Bini boğar bini gide,buyruk böyle geldi meğer

Kim ola dünyaya doyar peymanesi doldu gider.


Erte gece söyleşirler Hakk'ı bulalım deyiben

Yunus aydır miskin olan Hakk'ı bunda buldu gider

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.