FANDOM


Dr.s.Altınok
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
'den Dr.Salih Altınok ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • 29 Ekim 1966'da Antalya’da doğdu.
 • 1988 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Meslek kariyeri içerisinde çeşitli yerlerde Kaymakamlık ve Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.
 • Mesleki süreç içerisinde, gönderildiği İngiltere'de (The Salisbury School of English) ve (MLS International Management ) okullarında (Politics - Central and Local Government Planing - Tourism - Environmental Healt - Education - The European Community) programlarında Yönetim Eğitimi aldı. Buna ilaveten aynı yıl Southampton Adoult Education Art Class programında Sanat Eğitimi aldı.
 • Meslek yaşamı içerisinde bir yandan da sanatla olan ilgisini devam ettirdi. Ankara Hilton Fuaye Salonunda, Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezinde ve Van Atatürk Kültür Merkezinde kişisel resim sergileri açtı.
 • Tarih alanında Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. 2000 yılında, Türk İdareciler Derneği tarafından verilen "2000 yılı Başarılı Mülki İdare Amiri" ödülünü aldı.
 • Çeşitli konulardaki araştırma ve çalışmalarının ürünü olarak, kitapları yayınlandı. Bunlardan bazıları; (mesleki alanda) Çevre Yönetimi , (tarihsel araştırma alanında) Ermeni Sorunu, (bilimsel araştırma alanında) Avrupa Birliği ve (sosyolojik araştırma alanında) Mevlana ve Yunus’tur.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI GN. SKR İLE İLGİLİ İŞLER

T. B. M. M. İLE İLGİLİ İŞLER

BAŞBAKANLIK VE YARDIMCILIKLARI

 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu-RTÜK
 • İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • T.C. Merkez Bankası ve Kamu Bankaları
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 • Medeniyetler İttifakı Projesi
 • Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
 • Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TİKA
 • Vakıflar Bölge Müdürlüğü
 • İl Müftülüğü

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 • TODAİ

EKONOMİ BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 • İl Özel İdaresi
 • İl Dernekler Müdürlüğü
 • İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
 • İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı
 • 5233 Sayılı Kanun İle İlgili Komisyon Başkanlığı

KALKINMA BAKANLIĞI

 • TÜİK Bölge Müdürlüğü

DİĞER GÖREVLER

 • Basın İlan Kurumu Müdürlüğü
 • Süloğlu İlçesinin koordinesi
 • Görev dağılımı kapsamındaki kurul ve komisyonların başkanlıkları ve mesleki kuruluşlar Sivil Toplum Kuruluşları, Temsilcilikler ile ilgili işler, imza tasdik ve havale işlemleri
 • Valilik Makamı tarafından verilecek diğer görevler

DİĞER ORTAK GÖREVLER

Vali tarafından gerekli görülmesi halinde yapılacak görevlendirmeler saklı kalmak üzere; İzinli, raporlu, geçici görevli ve benzeri nedenlerle yokluklarında birbirlerinin yerine görev yapacak Vali Yardımcısı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Nedim ÖZIRMAK - Mustafa ERGÜN

Mustafa ERGÜN – Beyazıt TANÇ

Beyazıt TANÇ – Salih ALTINOK

Salih ALTINOK – Şenol Levent ELMACIOĞLU

Şenol Levent ELMACIOĞLU – Mustafa Serdar BAKIR

Mustafa Serdar BAKIR – Nedim ÖZIRMAK görev yapacaktır.

 • Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği görevi Lalapaşa Kaymakamı tarafından yürütülecektir.
 • İpsala Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği görevi İpsala Kaymakamı tarafından yürütülecektir.
 • Belirtilen Kara Hudut Kapılarında görevli İlçe Kaymakamlarının izin, sağlık izni, geçici görev gibi nedenlerle görevi başında olmadığı ya da atama yapılamaması nedeniyle Kaymakamlık görevinin vekaleten yürütüldüğü durumlarda, ilgili Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği görevi, görevlendirilen Kaymakam Vekili tarafından yürütülecektir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.