Duanın en güzel en Latif en leziz meyvesi neticesi şudur ki dua eden adam bilir ki birisi var onun sesini dinler derdine derman yetiştirir ona merhamet eder onun kudret eli her şeyi yetişir bu büyük dünya hayatında o yalnız değil bir Kerim zat var ona bakar ünsiyet verir hem onun haksız ihtiyaçlarını yerine getirebilir ve onun Hasret düşmanlarını def edebilir insan madem hakikat böyledir gururu ve en ayın enaniyeti bırak ulûhiyetin dergahında acizlik ve zayıflıklarını medet isteyerek fakirlik ve ihtiyacını doğal insanı ile ilan et ve kul olduğunu göster Allah en büyük vekildir de Yüksel mektubat


{{}}{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.