FANDOM


Dosya:Maria Magdalene praying.jpg

Dua, bir İlah ya da ruhani varlıkla ilişkiyi etkinleştirmeyi amaçlayan çağırma veya eylemdir. Dua, bireysel ya da toplumsal olarak; özel ya da kamusal bir yerde edilebilir. Sadece sözlerden oluşabileceği gibi şarkı şeklinde de olabilir. Ayrıca çeşitli bedensel hareketler de içerebilir. Duanın yakarış, şükran veya ibadet/övgü olarak farklı formları vardır.

Dinlerde DuaEdit

İbrahimi dinler Edit

İbrahimi dinler olarak tanımlanan dört semavi dinin (Musevilik, Hıristiyanlık, İslamiyet ve Bahailik) kendi içlerinde benzeşen ve diğer tektanrılı dinlerden bazı noktalarda farklılaşmış bir dua kavramı ve anlayışı vardır.

Yahudilik Edit

Şablon:Başlık genişlet

Hristiyanlık Edit

İncil'in dua ile ilgili iki önemli öğretileri var: İnsan dua ederken Tanrı'ya 'Baba' diye hitap edebilir ve geçerli bir dua'nın Mesih İsa'nın adıyla edilmiş olmalı.

  • İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla günahlarından temizlenmiş her insan Tanrı'ya saygı ile ama aynı zamanda çok samimi bir şekilde yaklaşabilir. Bu yüzden bir Mesih imanlısı Tanrı'ya 'Baba' diyebilir ve bu şekilde dua eder. Hıristiyanlığın en tanınmış dua, Mesih İsa tarafından öğrencilerine öğretildi (İncil, Matta 6:9-13): 'Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin'.
  • İncil'e göre Mesih İsa diyor ki (İncil, Yuhanna 14:13-14): Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım

İncil'e göre Mesih İsa ölümü ve dirilişi aracılığıyla Tanrı'ya giden kapı (İncil, Yuhanna 10:9) ve tek yol (İncil, Yuhanna 14:6: Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.) oldu. İsa'nın adı bu anlamda bir anahtar gibi görünüyor: Sırf O'nun sağladığı kurtuluşa güvenerek insan Tanrı'ya samimi bir şekilde yaklaşma hakkını kazanır.

İslam Edit

Dosya:Dua.jpg

İslam dininde dua; "bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine bir arzusuna kavuşması için Allah'a yalvarması" olarak tanımlanabilir.

Duanın mahiyeti ve önemi İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an'da ve hadislerde de (İslam'da peygamber Muhammed'in sözleri) belirtilmiştir:

  • "Bana (halis kalb ile) dua ediniz. Duanızı kabul ederim." (Mü'min sûresi: 60)
  • "Mü'minin din kardeşi için, arkasından yaptığı hayır dua kabûl olur. Bir melek, "Allahü teâlâ, bu iyiliği sana da versin! Âmin" der. Meleğin duası red edilmez." (Hadîs-i şerîf-Riyâz-üs-Sâlihîn)

Kur'an'da ve hadislerde çeşitli yerlerde sadece iyi yürekle yapılan duaların kabul edileceği belirtilmektedir. Birçok tanrıbilimci ve klasik İslam bilginlerine göre İslam'da önemli bir yer tutan "namaz" da bir tür dua biçimidir.

Bahailik Edit

Şablon:Başlık genişlet

Vika Edit

Vika'da meditasyon veya ritüeller dua içerebilir. Dualar Tanrıça ve Tanrıyla bir iletişim biçimi olarak görülmektedir. Esbat ve Sabbat kutlamaları dua içerebilir. Akşam yemeği, kişinin kendisi veya başkalarının güvenliği, şifa veya bir ölü için dua edilebilir.[1]

Ekankar Edit

Ekankar'da şarkı içeren, Hu ismi verilen dua vardır. Bu, Kapalı gözlerle, yüksek sesle ya da sessiz söylenebilir.[2]

Taoizm Edit

Şablon:Başlık genişlet

Sihizm Edit

Şablon:Başlık genişlet

Şinto Edit

Şablon:Başlık genişlet

Hinduizm Edit

Şablon:Başlık genişlet

Janizm Edit

Şablon:Başlık genişlet

Dipnotlar Edit

  1. The Wiccan Prayer Book: Daily, Mark Ventimiglia - 2006
  2. Eckankar: Ancient Wisdom for Today - Page 20, 1995

Şablon:Din-taslak

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.