Leyl Suresi/1-21-Leyl Suresi/Elmalı/1-21 Duha Suresi/1-11 İnşirah Suresi/1-8-İnşirah Suresi/Elmalı/1-8
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Andolsun kuşluk vaktine.
By the morning hours
Ve dindiği zaman o geceye kasem olsun ki
Ve sakinleştiği zaman geceye ki,
And by the night when it is stillest,
Veda' etmedi rabbın sana ve darılmadı
Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı.
Thy Lord hath not forsaken thee nor doth He hate thee,
Ve her halde sonu senin için önünden daha hayırlı
Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır.
And verily the latter portion will be better for thee than the former
Ve ileride rabbın sana atâ edecek öyle atâ edecek ki rızaya ereceksin
Rabbın sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.
And verily thy Lord will give unto thee so that thou wilt be content.
O seni bir yetîm iken barındırmadı mı?
O seni yetim bulup da barındırmadı mı?
Did He not find thee an orphan and protect (thee)?
Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı?
Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi?
Did He not find thee wandering and direct (thee)?
Ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?
Did He not find thee destitute and enrich (thee)?
Öyle ise amma yetîme kahretme
Öyleyse sakın yetimi ezme.
Therefore the orphan oppress not,
Therefore the beggar drive not away,
Fakat rabbının ni'metinî anlat da anlat
Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.
Therefore of the bounty of thy Lord be thy discourse.
Nuaina_Maqam_Lesson_-_Ajam

Nuaina Maqam Lesson - Ajam

Nuaina Maqam Lesson - Ajam

Nuaina_Maqam_Lesson_-_Saba

Nuaina Maqam Lesson - Saba

Nuaina Maqam Lesson - Saba

Nuaina_Maqam_Lesson_-_Hijaz_and_Hijaz_Kar

Nuaina Maqam Lesson - Hijaz and Hijaz Kar

Nuaina Maqam Lesson - Hijaz and Hijaz Kar

Ahmed_Naina_Makam_Duha_Şems

Ahmed Naina Makam Duha Şems

Ahmed Naina Acem makamı Duha Şems


Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.