FANDOM


Leyl Duha

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

İnşirah
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O duhâya
And olsun səhərə!
By the morning hours
Ve dindiği zaman o geceye kasem olsun ki
And olsun sakitləşən gecəyə!
And by the night when it is stillest,
veda' etmedi rabbın sana ve darılmadı
Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acığı tutmuşdu.
Thy Lord hath not forsaken thee nor doth He hate thee,
ve her halde sonu senin için önünden daha hayırlı
Həqiqətən, Axirət sənə dünya həyatından daha xeyirlidir.
And verily the latter portion will be better for thee than the former
ve ileride rabbın sana atâ edecek öyle atâ edecek ki rızaya ereceksin
Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan.
And verily thy Lord will give unto thee so that thou wilt be content.
O seni bir yetîm iken barındırmadı mı?
Məgər O, səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimi?
Did He not find thee an orphan and protect (thee)?
ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı?
Səni çaşqın olduğun halda doğru yola yönəltmədimi?
Did He not find thee wandering and direct (thee)?
ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı?
Did He not find thee destitute and enrich (thee)?
Öyle ise amma yetîme kahretme
Elə isə yetimə xor baxma!
Therefore the orphan oppress not,
ve amma sâili azarlama
Səndən kömək diləyəni qovma!
Therefore the beggar drive not away,
Fakat rabbının ni'metinî anlat da anlat
Və Rəbbinin nemətindən danış.
Therefore of the bounty of thy Lord be thy discourse.
Duha Suresi/NAKİLLER - Duha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri