FANDOM


Duhân-i mübîn[166]Duhân44/10.aşikâr, apaçık duman demektir.

  • İbni Mes'ud tarafından mecaz olarak, şiddetli açlık, kıtlık, kuraklık ve zahmet seneleri olarak yorumlanmıştır.
  • Çünkü aç kimseye gerek gözlerinin fersizliğinden gerekse arzın, sıcak ve karanlığından dolayı sema dumanlı görünür.
  • Ayrıca Arab, insanı esir alan. İnsana hükmeden şer ve belaya da "duhân" ismini verir.
  • "Dumanlı" hava tabiri Türkçe'de de benzer anlama kullanılır.
  • Bir de galib olan şerre duhân denir. [167] Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 104. (4297)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.