FANDOM


Duhan Suresi/1-29-Duhan Suresi/Elmalı/1-29] Duhan Suresi/30-42 Duhan Suresi/43-49-Duhan Suresi/Elmalı/43-49
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Celâlım hakkı için, Beni İsraîli kurtarmıştık: o ihanetli azâbdan
Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.
And We delivered the Children of Israel from the shameful doom
Fir'avinden, çünkü o üstün müsriflerden idi
Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.
(We delivered them) from Pharaoh. Lo! he was a tyrant of the wanton ones.
Ve şanım hakkı için: biz onları bir ılim üzere âlemîne karşı ıhtıyar eylemiştik
Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.
And We chose them, purposely, above (all) creatures.
Ve onlara âyetlerden öylesini vermiştik ki onda açık bir ni'met ile imtihan vardı
Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki:
And We gave them portents wherein was a clear trial.
Fakat şu berikiler diyorlar ki:
"Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz.
Lo! these, forsooth, are saying:
ilk ölümümüzden ilerisi yok ve biz yeniden neşrolunacak değiliz
Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin."
There is naught but our first death, and we shall not be raised again.
Haydi getirin babalarımızı doğru iseniz
Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tükba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
Bring back our fathers, if ye speak the truth!
Ya onlar mı hayırlı? Yoksa Tübbain kavmı ve onlardan evvelkilermi? Hep onları helâk ettik, çünkü mücrim idiler
Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
Are they better, or the folk of Tubba and those before them? We destroyed them, for surely they were guilty.
Ve biz o Göklerle Yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık
Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
And We created not the heavens and the earth, and all that is between them, in play.
İkisini de ancak hak sebebiyle yarattık ve lâkin pek çokları bilmezler
Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
We created them not save with truth; but most of them know not.
Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır
O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.
40. Assuredly the Day of Decision is the term of all of them,
O gün ki yar yardan bir şey def'edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar
Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
A day when friend can in naught avail friend, nor can they be helped,
Ancak Allahın rahmetiyle yarlıgadığı başka, çünkü o öyle azîz öyle rahîmdir
Gerçekten zakkum ağacı,
Save him on whom Allah hath mercy. Lo! He is the Mighty, the Merciful.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET
|

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.