FANDOM


YENİŞEHİR DUMLUPINAR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

YENİŞEHİR DUMLUPINAR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMEdit

Dumlupinar

Bakınız

Dumlupınar Lisesi/İdare
Dumlupınar Lisesi/Tarihçesi
Dumlupınar Lisesi/SBS
Dumlupınar Lisesi/Başarılar
Dumlupınar Lisesi/Spor
Dumlupınar Lisesi/İlçe Spor Ligi
Dumlupınar Lisesi/Badminton
Dumlupınar Lisesi/Matematik
Dumlupınar Lisesi/Okul Aile Birliği
Dumlupınar Lisesi/Bütçe
Dumlupınar Lisesi/Spor Klübü
Dumlupınar Lisesi/Cimnastik
Dumlupınar Lisesi/Sağlık
Dumlupınar Lisesi/Beyaz Bayrak
Dumlupınar Lisesi/Öğretmenler
Dumlupınar Lisesi/SYDV
Dumlupınar Lisesi/Okul proğramları
Dumlupınar Lisesi/Geziler
Dumlupınar Lisesi/Takımlar
Dumlupınar Lisesi/Çalışma Grupları
Dumlupınar Lisesi/Sorumlular
Dumlupınar Lisesi/DynEd
Dumlupınar Lisesi/
Dumlupınar Lisesi/


Yenişehir'de okullar
Yenişehir'de İlköğretim Okulları
Yenişehir'de Anaokulları
Şablon: İlköğretim OkuluKARACAOĞLAN

[[Adı, Türk saz şiiri ile birlikte hatırlanan Karacaoğlan hakkındaki bilgilerimiz,onu çeşitli bilinmeyenlerin içinden alıp gün ışığına çıkarmaya yetmemektedir.O nerede ve hangi yüzyılda yaşamıştır? sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün değildir.16. ve 17. yüzyıllara ait bazı kaynaklarda ondan doğrudan veya dolayısıyla bahsedilmesi,araştırıcıların onu belli bir zamana bağlanmasına engel olacaktır.Ayrıca,sadece cönklere bağlı kalan Karacaoğlan mütehassısların derleme konusuna eğilmemesi de bu yanılmanın diğer bir sebebidir.70 yıldan beri ona ait yazılarda büyük gelişmeler kaydedilmiş,hatta bu zaman dilimi içinde bazı araştırıcıların görüşlerinde değişiklikler bile görülmüştür.Bizce Karacaoğlan güneydedir ve 16.yüzyılda yaşamıştır. Bu görüşümüzle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz, Gelibolu Mustafa Ali Efendi’nin 1008(1599–1600)’de tamamladığı Mevaidü’n-Nefais fi Kava’idi’l-Mecalis adlı eserinde Karacaoğlan’ın adı geçmektedir. Adı burada, şiirleri beğenilmeyen bazı aşıkların, bunları başkalarına isnat etmeleri vesilesiyle yer almaktadır. 1518 yılında tamamlanan bir Sur name’de, Sultan 3.Muradın yaptırdığı aynı yıl gece geç saate kadar anlatmaktadır. Onbirinci gecenin anlatılaması sırasında, eğlence ve insan tasvirleri sırasında yer verilen şu ifade dikkati çekicidir: kimi Karacaoğlan türküsü ile gönlün eğlendirir.16.yüzyıl divan şairlerinin şiirlerini içine alan bir mecmuayı inceleyen Ahmet Kutsi Tecer’ri tespit ettiği bir Karacaoğlan şiirinin varlığı da şüpheleri ortadan kaldıracak güçtedir.Karacaoğlan’ı 17.yüzyıla bağlayan araştırıcılar, Ali Ufki’nin Mecmua-i Saz ü Söz adlı eserinde, Aşık Ömer’in Şair namesindeki mısralara, arka arkaya yazılmış bulunan Gevheri ve Karacaoğlan şiirlerinin üzerinde yer alan “Aldı Gevheri”,”Aldı Karacaoğlan” ibaresine ağırlık vermektedir. Bunlar ve diğer hususlar Karacaoğlanı 17.yüzyıla bağlayamayacağı gibi,ikinci bir Karacaoğlanın varlığını da açığa çıkaramayacaktır.Bütün bu kaynakları inceleyen Baş gözünde belirttiği gibi,birbiriyle uyuşmayan tarihler bütün tahminleri boşa çıkarmaktadır.Karacaoğlanı köyü diye tanınan Varsaktaki Ahmet Efendinin görüşleri de ,270 yıl sonra,şairimize bir aile aramaktan öte bir fantezidir.Öztellinin bu konudaki ısrarları da, verilen tarihlerin birbiriyle ters düşmesi neticesiyle boşa gitmektedir.]] [[


Dinle sana bir nasihat edeyim
 Hatırdan gönülden geçici olma
 Yiğidin başına bir iş gelince 
 Anı yâd illere açıcı olma
Mecliste arif ol kelamı dinle 
 El iki söylerse sen birin söyle
 Elinden geldikçe sen iyilik yap
 Hatıra konup yıkıcı olma
Dokunur kendisin bilinmez 
 Asır zadelerden hiç kemlik gelmez
 Sen iyilik et de o zayi olmaz
 Darılıp da başa kakıcı olma
El ariftir yoklar senin bendini
 Dağıtırlar tuzağını fendini
 Alçaklarda otur gözet kendini
 Katı yükseklerden uçucu olma
Muradım nasihat bunda söylemek
 Size layık olan onu dinlemek
 Sev seni seveni zay’etme emek
 Sevenin sözünden geçici olma
Karacaoğlan söyler sözün başarır
 Aşkın deryasını boydan aşırır
 Seni bir mecliste hacil düşürür
 Kötülerle konup göçücü olma

]]

Logo

' '“Okulumun Örnek odası Proje Yarışmasında” Okulumuz Öğretmenler Odası İl ve İlçe 1.ligine Layık Görülmüştür.'[1]Görüntüler için Tıklayınız


Okulumuz Mersin Yenişehir İlçe sınırları içerisinde olup Dumlupınar Mahallesinde bulunmaktadır. Yüz'ü aşkın öğretmen kadrosu ve yıllara göre değişen rakamlarla dört bini bulan öğrenci yoğunluğu ile Mersin'in en büyük liselerinden biridir. Son 7 yılın ÖSYM verilerine göre Mersin'deki devlet liseleri içinde mezun öğrencileri arasından üniversite kazanma başarısı en yüksek olanıdır.


Okulumuz 1970-1971 öğretim yılında Mersin Ticaret Lisesi bünyesinde MERKEZ ORTAOKULU adıyla hizmete açılmıştır. Bağımsız bir bina olmadığı için daha sonraki hizmetler, Mersin Cumhuriyet İlkokulu ve bir süre de Mersin Kız Meslek Lisesi bünyelerinde devam etmiştir.

1973-1974 öğretim yılında Kız Meslek Lisesince boşaltılan Halkevi (bugünkü Kültür Müdürlüğü binasının bir bölümünde eğitim öğretim hizmeti yürütülmüştür. 1976 yılına kadar burada faaliyet gösteren okulumuzun (01.04.1976 tarih 714/569 sayılı yazımız)buradaki çeşitli sorunları Bakanlığımıza iletilmiş ve Bakanlığımızın 17. 09. 1976 tarih ve 714/22849 sayılı olurları ile okulumuz LİSE haline getirilmiştir. 1976 -1977 öğretim yılında Lise 1.sınıfa öğrenci kaydı yapılmış,eğitim öğretim işi öğretim yılı sonuna kadar aynı binada devam etmiştir.

Okulumuz 1977-1978 öğretim yılında şu andaki binamız geçici teslim alınarak burada faaliyetine başlamıştır. 1994-1995 öğretim yılında ortaokul bölümüne öğrenci alınmadığı için planlama doğrultusunda bağımsız lise olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Okulumuz bünyesinde 1996 -1997 öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise açılmış olup halen eğitim-öğretime devam etmektedir.

9174 metrekare alan üzerinde yer alan okul binamızın 32dershanesi, son sistem teçhizatlarla donatılmış Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar Laboratuarları, Bilgisayar destekli eğitim için kullanılan eğitim araçları ( Bilgisayar, Projeksiyon, Tepegöz, Ders CD’leri ve Asetatlar) ile donatılmış Teknoloji Odası, 1000 m2 spor salonu, 400 kişilik çok amaçlı konferans salonu, 200 m2 İş Teknik Atölyesi, 4050 adet kitap sayısı olan, öğrenci hizmetine her an açık kütüphanemiz bulunmaktadır.

İdareEdit

İdari Kadro

Türk millî eğitiminin temel amaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim yapıyoruz.

Bu bağlamda öğrencilerimizi üniversiteye yönelik olarak çağdaş, donanımlı, nitelikli bireyler olarak hazırlamak ve millî, manevî, ahlakî, yönden toplumsal yaşama uyumunu sağlamakla görevliyiz.

Amacımız, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan öğrencilerimizin başarılarının, birikim ve donanımlarının yetkinleşmesini sağlamaktır.

VİZYONUMUZEdit

Sahip olduğumuz çağcıl, bilimsel ve teknolojik imkânları kullanabilme ve hedeflerimizi yakalama refleksimizle geldik bugüne.

İmkânlarla dolu bir okyanusun ortasına zorluklardan geçilerek, geleceğe olan inançla gelindi. Şimdi “Dumlupınar Gemisi” ile aydınlık geleceğin ufuk çizgisine yaklaştıkça güçleniyor, güçlendikçe yaklaşıyor; “Dumlupınar” adını böyle tarihleştiriyoruz.

Serüvenimizin inancıyla gençlerimizle geleceğimize yürüyoruz.

İLKELERİMİZEdit

• Yenilikçilik

• Değişime açıklık

• Üretimcilik

• Öğrenci Merkezlilik

• Eleştirellik

• Çözüm üretmek

• Katılımcılık

• Önerilere açık olmak

• Demokratik eğitim anlayışı

• Bireysel gelişime açıklık

• Bireysel farklılıklara saygı

• Özgüven

• Başarılı kimlik gelişimi

• İletişime açık olmak

• Sevgi, hoşgörü ve anlayış

DEĞERLERİMİZ Edit

• Yaşamın değişen koşullarının farkında ve takipçisiyiz.

• Yenilikler kazanan hayatın içinde eski yöntemlerle vizyonumuza ulaşamayacağımızı bilir ve tavrımızı perspektifimizi buna göre belirleriz.

• Yaşamdan kopuk olmamaya inanırız.

• Kazandırmaya çalıştığımız bireysel ve toplumsal davranışlar şimdi deki ruhu yakalamaya dönüktür.

• Yaşamsal sürecin her türlü getirisini kurum kültürümüzü geliştirmenin fırsatı sayarız

• Eleştiri ve uyarıları kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat bir olanak olarak algılarız.

• Zaman bizim için değerlidir.

• En iyi olmak arzusu enerjimizin bitmeyen dinamiğidir.

• Bugünde var olabilmenin ve kalabilmenin yolunun çalışma ve üretimden geldiğine inanırız.

• Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.

Eğitim Kadrosu

Projelerimiz

Web sayfamız için tıklayınız

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.