Durağım Gülistan Ola


İki cihan zından ise gerek bana bostan ola

Artık bana ne gam gussa çün inâyet dosttan ola.


Varam ol dosta kul olam ben açılıban gül olam

Hem ötüp bülbülü olam durağım gülistan ola.


Dost yüzünü gördü gözüm erenlere toprak yüzüm

Söz anlayana bu sözü gerek şekeristan ola.


Her da'viden geçen kişi dosttan yana uçan kişi

Aşk şerbetin içen kişi ne esrik ne mestan ola.


Sensiz iki cihan benim zından görünür gözüme

Senin aşkınla bilişen gerek hass'ül-hastan ola.


Aşka doyamadı özüm keksizin söylerim sözüm

Yunus senin işbu sözün âlemler destan ola.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.