FANDOM


Bakınız

Dyned
Yenişehir'de Dyned
Yenişehir'de Dyned/Koordinatör okullar ve öğretmenler
DynEd Ödüllendirme Süreci Uygulama Yönergesi/2010-2011
DynEd Ödüllendirme Süreci Uygulama Yönergesi
Yenişehir'de Dyned/SSS
Yenişehir'de Dyned/Haberlerin Fotograf Albümü
Yenişehir'de Dyned/Yapılanlar nelerdir?
Yenişehir'de DynEd/DynEd Hakkında Öğrenci, Veli ve Öğretmen Görüşleri
DynEd Dil Sınıfları
Yenişehir'de Dyned/Atılmış bilgisayarlardan Dyned sınıfları oluşturma projesi
Yenişehir'de Dyned/Kamu kuruluşlarından alınan depoya kaldırılmış bilgisayarlar
Yenişehir'de Dyned/Adanadan alınan bilgisayarlar
Yenişehir'de Dyned/Teknik ekip
Yenişehir'de Dyned/Başarı değerlendirmeleri
Yenişehir'de Dyned/Okulların ekran çıktıları
Yarıyıl Tatilinde DynEd çalışmalarına devam edecek okullar
Yenişehir'de DynEd/İnternet cafelerde dyned
DynEd Afiş tasarımları
Yenişehir'de dynEd/Afiş ve davetiye tasarımları
DynEd/Akdeniz Oyunlarında rehberlik yapabilecek öğrenciler
Akdeniz Oyunları/DynEd
DynEd/2013 Akdeniz Oyunları
Yenişehir'de Dyned/Koordinatör okullar ve öğretmenler
Yenişehir'de Dyned/Haberlerin Fotograf Albümü
Yenişehir'de Dyned/Yapılanlar nelerdir?
Yenişehir'de DynEd/DynEd Hakkında Öğrenci, Veli ve Öğretmen Görüşleri
Yenişehir DynEd Koordinatör Ekibi
Yenişehir'de Dyned/Koordinatör okullar ve öğretmenler
Yenişehir 2013 Akdeniz Oyunlarına DynEd Dil Eğitimi Sistemi İle Hazırlanıyor
Şablon:DynEdbakınızKısaltmalar


TanımlarEdit

 • Sınıf Temsilcisi: İngilizce Öğretmeni / 4.5. sınıflarda İngilizce dersine giren branş öğretmeni yok ise İngilizce dersine giren sınıf öğretmeni
 • Okul Bilgisayar Sorumlusu: Bilişim Teknolojileri sınıfının DynEd Dil Eğitim Sistemi kapsamında sağlıklı işlemesinden sorumlu öğretmen
 • Okul Sorumlusu : Okul müdürü tarafından seçilen, İngilizce Öğretmeni / 4.5. sınıflarda İngilizce dersine giren branş öğretmeni yok ise İngilizce dersine giren sınıf öğretmeni
 • DynEd İlçe Temsilcisi: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kapsamı tanımlanan

İlçelerdeki ilköğretim okullarında DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin verimli kullanılması için gerekli eğitim desteğini veren kişilerdir.

 • Bilgisayar İl Koordinatörü : DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin, ilköğretim okullarının bilgisayar sistemlerine kurulması ve aksaksız kullanılması için gerekli teknik desteği veren kişidir
 • DynEd İl Koordinatörü : Millî Eğitim Bakanlıgı tarafından kapsamı tanımlanan İl dahilindeki tüm Resmi ilköğretim okullarında DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin verimli kullanılması için gerekli eğitim desteğini veren kişidir.

GirişEdit

DynEd Dil Eğitim Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından 17.09.2007 ve 14905 sayılı makam onayı ile interaktif bir eğitim programı ve ders aracı olarak ülke genelindeki tüm resmi ilköğretim okullarının 4. 5. .6. 7.ve .8 sınıflarında İngilizce derslerinde kullanılmak üzere, görev tanımları ve kullanım kitapçığı da yayınlanarak, 2007-2008 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Eğitmen öğrenciyi DynEd haricinde de ders ortamında yapmış olduğu çalışmaları performans ve proje ödevleri sınıf içi tüm aktiviteleri ve derse katılımı ile oluşan başarısını sözel olarak ölçtüğü gibi yapılan yazılılar ile de bunu sayısal verilemede aktarmaktadır. Bir öğrencinin ders içerisindeki tüm aktivasyonu ve derse katılımını pek tabii ki öğrencinin eğitmeni tarafından puanlandırılmaktadır.

Genel BilgilerEdit

DynEd Dil Eğitim Sistemi Ödül Yönergesi, Mersin İl MEM in il genelinde dil öğretimini yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında ele alınarak hazırlanmıştır.

Bu çalışma ile, dil öğrenimine karşı öğrencilerin birebir DynEd’ten yararlanmaları beklenmektedir. Resmi İlköğretim okullarımızda, eğitmenlerin kontrolü ve yönlendirmeleri ile yapılacak olan çalışmalarda, öğrencilerimiz ana dili konuşan ve seslendiren yapıya sahip interaktif bir çalışma ortamında, bireysel olarak başarılarının ölçüldüğü bir ortam içerisinde değerlendirileceklerdir.

İlköğretim birinci ve ikinci kademelerinde yapılacak olan bu çalışmalar ile öğrenciler, ortaöğretime geçtiklerinde, kendilerinden beklenen yabancı dil öğrenim seviyesine ulaşmış olabileceklerdir. Dolayısıyla, DynEd Dil Eğitim Sistemi içerisinde bulunan tüm ünite ve modülleri bitirmiş olan bir öğrencinin B1 düzeyine erişmiş olması kendisinden beklenmektedir.

I.AmaçEdit

Müdürlüğümüzce Dyned İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nin ilimizde daha verimli kullanılmasını temin ve okul müdürlerini, İngilizce öğretmenlerini ve ilköğretim 4-8 sınıf öğrencilerini teşvik etmek ve il genelindeki diğer İngilizce öğretmenlerine ve öğrencilerine örnek olmasını sağlamaktır.

II.HedeflerEdit

 • Öğrencilerin çalıştıkları modüllerde % 80 lik bitirme oranına sahip olması ve bu çalışmanın SBS’ni olumlu yönde etkilemesi,
 • Öğretmenlerin öğrencilerinin bireysel çalışmalarını daha yakından takip edebilmesi,
 • Okuldaki öğrencilerin İngilizce dili öğrenme sevmesini yükseltilmesi ve derse karşı ilginin arttırılması ve pratik konuşmada rol oynaması,
 • Yabancı dil öğrenmenin öneminin vurgulanması ve ilginin arttırılması hususlarında ilçeler arasında ortak hareket edilmesine katkı sağlanması,
 • Velilerin yabancı dil öğreniminin önemini farkındalığının sağlaması,
 • Başarılı çalışmaların İl genelinde değerlendirilmesi.

III.KapsamEdit

DynEd Dil Eğitim Sistemi Ödül Yönergesi sırasıyla;

 • Öğrencileri (4 – 5 – 6 – 7 – 8 Sınıfların Öğrencileri )
 • Öğretmenleri (İngilizce Öğretmeni / 4.5. sınıflarda İngilizce dersine giren branş öğretmeni yok ise İngilizce dersine giren sınıf öğretmeni)
 • DynEd İngilizce Okul Sorumlusunu
 • Bilgisayar Öğretmeni veya Bilgisayar Formatörünü ( Bilişim Teknolojileri sınıfının DynEd Dil Eğitim Sistemi kapsamında sağlıklı işlemesi )
 • Okul Müdürü
 • DynEd Dil Eğitim Sistemi İlçe Sorumlusu
 • DynEd Dil Eğitim Sistemi İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • DynEd Dil Eğitim Sistemi Bilgisayar İl Koordinatörü
 • DynEd Dil Eğitim Sistemi İl Koordinatörü
 • DynEd Dil Eğitim Sistemi İl Milli Eğitim ilgili Müdür Yrd./Şube Md.

IV.Süre:Edit

2009 – 2010 eğitim öğretim yılı ödül yönergenin yayınlanması ile başlar, ödül töreni ile sona erer

V.Uygulama BasamaklarıEdit

1 - DynEd İngilizce Sınıf Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları

a.DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden İngilizce ders aracı olarak faydalanmak ve örgencilerle birlikte azami derecede bilgisayar basında çalışmayı sağlanması,
b.Öğrencilerin çalışma verimini “Tutor” yazılımı ile izlemek ve öğrencileri daha verimli çalışmaya yönlendirmek, ünitelerdeki ve modüllerdeki başarı düzeyini takip ederek gerekli önlemlerin alınması,
c. Öğrencilerin ilerleme düzeyini, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ndeki ölçme değerlendirme araçları ile takip edilmesi,
d. Dyned İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin 4 – 8. sınıf örgencileri haricinde kişi/kişilerce kullanılmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınması,
e. Öğrencilere, kendi Oturum Açma Kimliklerini ve Şifrelerini sadece kendilerinin kullanması gerektiğini anlatmak (Aksi takdirde aynı şifreyi kullanan örgencilerden hiçbirinin DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden faydalanamayacağını, nedenleri ile birlikte öğrencilere anlatmak ve DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin yanlış kullanımının önüne geçilmesi.),
f. Yönergeye uygun olarak Ek – 1 Formunun doldurulması.

Ek – 1 Formun Doldurulması Edit

Örnek Ek - 1 Formu

Örnek Ek – 1 Formu

1.Form Excel tablosu şeklinde hazırlanacaktır.

2.Form yönergede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlerde doldurulacaktır.

3.Her öğrenci Excel formatında alt alta sıralanacaktır. (Verilen örnek bir öğrenci içindir.)

4.Form aşağıdaki örnekte olduğu gibi doldurulacaktır.

5.Forma % 80 lik çalışma oranı SS +7 üzeri öğrenciler işlenecektir. Bu koşullara uyan öğrencinin bulunmaması durumunda sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS (öğrenci ağırlıklı çalışma notu) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 5 öğrenci forma işlenecektir.

6.Doldurulan Ek–1 formu, Ek–2 formuna aktarılması için yönergede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlerde doldurulduktan sonra DynEd İngilizce Okul sorumlusuna teslim edilecektir.

7.Tüm Ek–1 formları Dyned Okul Klasörü içerisinde saklanacaktır.

Örnek Ek – 1 FormuEdit

2 - DynEd İngilizce Okul Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları

a. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden İngilizce ders aracı olarak faydalanmak ve örgencilerle birlikte azami derecede bilgisayar basında çalışmayı sağlanmasının kontrol edilmesi,
b. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi İngilizce Sınıf Temsilcilerinin, çalışma verimini “Tutor” yazılımı ile izlemek ve İngilizce öğretmenlerini daha verimli çalışmaya yönlendirmek, ünitelerdeki ve modüllerdeki başarı düzeyini takip ederek gerekli önlemlerin alınması,
c. İngilizce Sınıf Temsilcilerinin ilerleme düzeyinin takip edilmesi,
d. Dyned İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin 4 – 8. sınıf örgencileri haricinde kişi/kişilerce kullanılmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınması, E-Okul modülünden okuluna ait 4. 5. 6. 7. 8. Sınıf öğrencileri listesini almak ve Dyned İngilizce Dil Eğitimi Sistemi içerisindeki kayıtlı bu sınıfların öğrenci bilgilerini karşılaştırılması,
e. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin yanlış kullanımının önüne geçilmesi,
f. Yönergeye uygun olarak Ek – 2 Formunun doldurulması.

Ek – 2 Formunun Doldurulması Edit

Örnek Ek - 2 Formu

Örnek Ek – 2 Formu

1.Form Excel tablosu şeklinde hazırlanacaktır.

2.Form ygede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlerde doldurulacaktır.

3.Her öğrenci Excel formatında alt alta sıralanacaktır. (Verilen örnek bir öğrenci içindir.)

4.Form aşağıdaki örnekte olduğu gibi doldurulacaktır.

5.Doldurulan Ek–2 formu, Ek–3 formuna aktarılması için ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihin sonunda DynEd İngilizce İlçe sorumlusuna e-posta yoluyla ve İlçe MEM’e e-posta yoluyla gönderilecektir.

6.Ek–2 formuna % 90 lik çalışma oranı SS +8 üzeri öğrenciler işlenecektir. Bu koşullara uyan öğrencinin bulunmaması durumunda sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS (öğrenci ağırlıklı çalışma notu) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 10 öğrenci forma işlenecektir.

7.Tüm Ek–2 formları Dyned Okul Klasörü içerisinde saklanacaktır.

Örnek Ek – 2 Formu Edit

3 - Dyned Bilgisayar Okul Sorumluları’nın görev ve Sorumlulukları

a.Okullarında DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin sorunsuz çalışması için sunucu ve istemci bilgisayarlara gerekli kurulumların yapılması,


b.Okuldaki işleyişi Gözlemci Şifresi ile izlemek ve sorun olduğu takdirde DynEd İngilizce Okul Sorumlusu ile birlikte İl Bilgisayar Koordinatörü’ne, sorunun çözülememesi hâlinde DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi’ne bilgi vererek sistemin çalışmasının sağlanması,
c.Bilgisayarlar ve diğer donanım (mikrofon ve kulaklıkla) ile ilgili oluşabilecek olan tüm teknik sorunların giderilmesi,

4 - Okul Müdürlerinin Görev Ve Sorumlulukları

a. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin İlköğretim okullarında kurulması ve 4 – 8. Sınıfların İngilizce derslerinde ders aracı olarak kullanılmasının sağlanması,
b. Okullarında, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin başarılı şekilde kurulması ve yürütülmesi için bir müdür yardımcısı görevlendirmesi ile takibini yaptırılması,
c. DynEd İngilizce Okul Sorumluları’nın ve DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları’nın görevlerini icra edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması,
d. DynEd Dil Eğitim Sistemi’nin öğrenciler tarafından sorunsuz bir biçimde kullanılması amacıyla gerekli teknik donanımın çalışmasının sağlanması, öğrencilerin kullanacakları bilgisayarlara kulaklık ve mikrofon temin edilmesi,
e. DynEd İngilizce Okul Sorumlusu tarafından kendilerine verilen “gözlemci şifresi” ile okullarının İngilizce eğitim başarılarının izlenmesi, denetlenmesi ve sistemin verimli kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması,
f. Kendi okullarındaki sınıflarda kayıtlı İngilizce öğretmenlerinin ve lisanslı öğrencilerin sayılarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde denetlenmesi, gereğinde DynEd İngilizce Okul Sorumlusu’nun uyarılması ve kayıtların düzeltilmesinin sağlanması. Denetimler sırasında okul kayıtları ile DynEd Kayıt Yöneticisi Sistemi’ndeki öğrenci ve öğretmen kayıtlarının karşılaştırılmasının sağlanması.
g. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ve kullanımı ile ilgili olarak öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi,
h. DynEd İngilizce Okul Temsilcisi Formu’nun DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi kayıtlarına uygun olarak doldurulduğunun takip edilmesi,
e. DynEd İngilizce Okul Temsilcisi tarafından doldurulan EK – 2 formunun yönergede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlerde e-posta yoluyla gönderilmesinin takip edilmesi.

5- İlçe Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları

a. İl içindeki diğer DynEd İngilizce Bölge Temsilcileri ile iletişim kurarak DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim, destek, izleme vb. konularda bölgelerinde birliktelik sağlanması,
b. Dyned İngilizce Okul Sorumluları’na DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim verilmesi,
c. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin yanlış kullanımının önüne geçilmesi,
d. DynEd İngilizce Okul Temsilcilerinden gelen EK-2 Formunu, DynEd Dil Eğitim Sistemi İlçe Temsilcisi, İlçe başarı sırasına göre Excel formatında (EK-3) formuna göre düzenlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi,
e. Yönergede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak

Ek– 3 Formunun DoldurulmasıEdit

Örnek Ek - 3 Formu

Örnek Ek – 3 Formu

1.Form Excel tablosu şeklinde hazırlanacaktır.

2.Form yönergede bulunan ayrıntılı uygulama takviminde belirtilen tarihlerde doldurulacak ve ilçe internet sitesinde güncellenerek okulların takip etmesi sağlanacaktır.

3.Her öğrenci Excel formatında alt alta sıralanacaktır. (Verilen örnek bir öğrenci içindir.)

4.Form aşağıdaki örnekte olduğu gibi doldurulacaktır.

5.EK-3 formu her dönemin sonunda 26 Ocak 2010 ve 01 Haziran 2010 tarihlerinde doldurulmuş olarak Mersin DynEd İl Koordinatörüne e-posta yoluyla ve Mersin İl MEM Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Hizmetleri Şubesi’ne resmi yazı ile ve egitimogretim33@meb.gov.tr ve dyned33e@meb.k12.tr e-posta adreslerine gönderilecektir.

6.Ek–3 formunu hazırlarken öğrencilerden % 100 lük çalışma oranı ve SS +12 üzeri olanları ‘Excel’ formatında doldurulacaktır. Her öğrenci için Excel formatında alt alta sıralaması yapılacaktır.

7.İlçe başarı sıralamasında +12 düzeyinde öğrenci yok ise, yapılan sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS, (öğrenci ağırlıklı çalışma notu) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 50 öğrenci Ek–3 formuna eklenerek gönderilecektir.

8.Tüm Ek–2 ve Ek–3 formlarının çıktısı alınarak Dyned İlçe Klasörü içerisinde İlçe MEM lerde saklanacaktır.

Örnek – 3 FormuEdit

6- İlçe Milli Eğitim Müdürü Sorumlulukları

a. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili tüm is ve işlemlerin İlçe genelinde etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili bir İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü görevlendirilmesi,
b. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin kullanılması sonucunda ilçedeki İngilizce öğrenme verimini “Tutor” yazılımı ile izlemek ve öğrencileri daha verimli çalışmaya yönlendirmek için gerekli tedbirlerin alınması,
c. Okul yöneticilerinin okullarında kayıtlı öğrencileri izlemesini ve verimi artırıcı çalışmalar yapmasının sağlanması,

7 - İl Bilgisayar Formatörünün Görev ve Sorumlulukları

a. Okullarında DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin sorunsuz çalışması için sunucu ve istemci bilgisayarlara gerekli kurulumların yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi,
b. DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları’nın DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili teknik konulardaki sorularını cevaplandırmak ve sorunlarının çözülmesi,

8 – DynEd İl Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

a. İl içindeki diğer DynEd İngilizce Bölge Temsilcileri ile iletişim kurarak DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim, destek, izleme vb. konularda bölgelerinde birliktelik sağlanması,
b. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin yanlış kullanımının önüne geçilmesi,
c. DynEd Dil Eğitim Sistemi İlçe Temsilcilerinden gelen EK-3 Formunu, İlçe başarı sırasına göre Excel formatında (EK-4) formuna göre düzenlenmesi, İl sıralı başarı listesinin oluşturulması,
d. İl DynEd Dil Eğitim Sistemi başarı sırasını oluştururken, Excel formatında hazırlanmış olan Ek–4 formunun yanı sıra, değerlendirmede belirtilen ek kriterlerde dikkate alınacaktır. DynEd Dil Eğitim Sistemi İlçe Temsilcileri ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısının katılacağı değerlendirme toplantısında yer alacaktır.

Ek – 4 Formunun Doldurulması Edit

Örnek Ek - 4 Formu

Örnek Ek – 4 Formu

1.DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Ödüllendirme Süreci Değerlendirme komisyonca 02 – 04 Haziran 2010 tarihinde Ek–4 formu dolduracaktır.

2.Formu doldururken alt kısımda örneği verilen form Excel tablosu şeklinde hazırlanacaktır.

3.İlde Ek–4 formunu hazırlarken öğrencilerden % 100 lük çalışma oranı ve SS +12 üzeri olanları DynEd İngilizce İlçe temsilcisi tarafından ‘Excel’ formatında doldurulacaktır. Her öğrenci için Excel formatında alt alta sıralaması yapılacaktır.

4.İl başarı sıralamasında +12 düzeyinde öğrenci yok ise, yapılan sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS, (öğrenci ağırlıklı çalışma notu) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 100 öğrenci Ek–4 formuna işlenecektir.

5.Ek–4 formu aşağıdaki örnekte olduğu gibi doldurulacaktır.

6.Tüm Ek–3 ve Ek–4 formları Dyned İl Klasörü içerisinde İl MEM de saklanacaktır.

Örnek Ek – 4 FormuEdit

9- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Sorumlulukları

a.DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili tüm is ve işlemlerin il genelinde etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b.DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin kullanılması sonucunda ildeki ve ilçedeki

İngilizce öğrenme verimini “Tutor” yazılımı ile izlemek ve öğrencileri daha verimli çalışmaya yönlendirmek için gerekli tedbirlerin alınması,

c.Okul yöneticilerinin okullarında kayıtlı öğrencileri izlemesini ve verimi artırıcı

çalışmalar yapmasının sağlanması.

V. DeğerlendirmeEdit

1. Ek – 1 Formun DeğerlendirilmesiEdit

a. Öğrenci % 80 lik çalışma oranı SS +7 üzeri ise İngilizce dersine giren sınıf öğretmeni tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.
b. Öğrenciler % 80 lik çalışma oranı SS +7 üzerinde, öğrenci yok ise, yapılan sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS,( öğrenci ağırlıklı çalışma notu ) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 5 öğrenci İngilizce dersine giren sınıf öğretmeni bu oranı tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.

2. Ek – 2 Formun DeğerlendirilmesiEdit

a. Öğrenci % 90 lık çalışma oranı SS +8 üzeri üzeri ise Dyned İngilizce okul sorumlusu tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.
b. Öğrenci % 90 lık çalışma oranı SS +8 üzeri, öğrenci yok ise, yapılan sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS,( öğrenci ağırlıklı çalışma notu ) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 10 öğrenci Dyned İngilizce okul sorumlusu tarafından bu oranı tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.

3. Ek – 3 Formun DeğerlendirilmesiEdit

a. Öğrenci % 100 lük çalışma oranı ve SS +12 üzeri ise Dyned İngilizce İlçe sorumlusu tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.
b. Öğrenci % 100 lük çalışma oranı ve SS +12 öğrenci yok ise, yapılan sıralamada en çok yığılmanın olduğu SS (öğrenci ağırlıklı çalışma notu) ve beceri sınavı notlarının ortalaması (MT - AVG) dikkate alınarak sıralamanın en üstünde bulunan ilk 50 öğrenci Dyned İngilizce ilçe sorumlusu tarafından yönergeye göre değerlendirecektir.

4. Ek – 4 Formun DeğerlendirilmesiEdit

a. Komisyon oluşturulması; Komisyon İl MEM Dyned sorumlu Şube Müdürü, Dyned İl Kordinatörü, Dyned İlçe Temsilcilerinin 7 tanesi, bir BT formatör öğretmeni, İngilizce dersine giren bir İngilizce öğretmeni.
b. Öğrencilerin değerlendirilmesinde % 100 lük çalışma oranı ve SS +12 üzeri ve tamamlanan ünite sayısı denkliği, beceri sınavı notlarının ortalaması (MT - AVG) 85 puan ve üzeri olan öğrenciler Dyned İngilizce İl Komisyonu tarafından yönergeye göre değerlendirecektir. Bu koşula uyan öğrencilerin bulunmaması durumunda Ek–4 formu sıralamasında en üst SS, (öğrenci ağırlıklı çalışma notu) dikkate alınarak, sıralamanın en üstünde bulunan ilk 100 öğrenci Dyned İngilizce İl Komisyonu, tarafından yönergeye göre sıralanarak başarı sıralaması oluşturulacaktır.
c. Başarı sıralaması yapıldıktan sonra aşağıdaki değerlendirme kriterleri de göz önüne alınarak değerlendirme yapılır.

Okulun bulunduğu eğitim bölgesindeki başarı durumu.Edit

 • Okulun İngilizce öğretmeni olup olmaması
 • İnternet erişimindeki sorunlar ve sunucudan kaynaklanan sorunlar.
 • Okulun BT öğretmeni olup olmaması
 • Sınıflardaki öğrenci yoğunluğu
 • Okulun bilgisayarlarına öğrencilerinin ulaşım kolaylığı
 • Öğrencilerin bireysel olarak evde yaptığı çalışmalar
 • Okul öğretmenlerinin ders saatleri dışında da okulda kalarak eğitime gönüllü verdikleri katkı
 • Okul idaresinin ve paydaş öğretmenlerin desteği
 • Fiziki imkânları zorlu olan ve sosyo-ekonomik şartları uygun olmayan okullar
d.Değerlendirme sonucu ilk 5 sıradaki öğrenciler belirlenir.

VI. ÖdüllerEdit

Net-book 1. 2. ve 3. Olan Öğrenciler İçin

 • Takdir verilmesi için valiliğe teklifte bulunulacak İl sıralamasında İlk Beş’te yer alan, Ağırlıklı Çalışma Notu (WSS)değerine göre derece yapan okul müdürlerine
 • Takdir verilmesi için valiliğe teklifte bulunulacak İl sıralamasında İlk Beş’te yer alan, Ağırlıklı Çalışma Notu (WSS) değerine göre derece yapan okul öğretmenlerine
 • Takdir verilmesi için valiliğe teklifte bulunulacak Derece yapan öğrencilerin İlk Beş’te yer alan öğretmenlerine

Ayrıntılı Uygulama TakvimiEdit

Ayrıntılı Uygulama Takvimi

Ayrıntılı Uygulama Takvimi

İç linklerEdit

 • Yenişehir'de DynEd: [2]

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.