FANDOM


Kitap < Kitapçık < Yenişehir'de Dyned

Dnned broşür sf 1

Dyned Broşür sf 1

Dyned Broşür sf 2

Dyned Broşür sf 2

Dyned Broşür sf 3

Dyned Broşür sf 3

Dyned Broşür sf 4

Dyned Broşür sf 4

Dyned Broşür sf 5

Dyned Broşür sf 5

Dyned Broşür sf 6

Dyned Broşür sf 6

Dyned Broşür sf 7

Dyned Broşür sf 7

Dyned Broşür sf 8 - 9

Dyned Broşür sf 8-9 <Bu sayfa doğru değil. Öğretmen başarısı bir öğrencinin başarısı değildir, okul ve sınıf başarısı esas olmalıdır. Okul ve sınıf ortalamasından sonuca ulaşılabilir.

Dyned Broşür sf 10

Dyned Broşür sf 10

Dyned Broşür sf 11

Dyned Broşür sf 11

Dyned Broşür sf 12

Dyned Broşür sf 12

Dyned Broşür sf 13

Dyned Broşür sf 13

Dyned Broşür sf 14

Dyned Broşür sf 14

Dyned Broşür sf 15

Dyned Broşür sf 15

Dyned Broşür sf 16

Dyned Broşür sf 16

Yenişehir DynEd Vizyonu Edit

Ana madde: Yenişehir DynEd Vizyonu

13 yılda verilemeyen İngilizce eğitimini 2 - 3 yılda vermek ve ilave olarak öğrencinin ingilizceyi anlayıp konuşabilmesini sağlamaktır.

Yenişehir DynEd Misyonu Edit

Ana madde: Yenişehir DynEd Misyonu
 • Bütün İlköğretim Okullarında BT sınıflarını aktif hale geirmek.
 • Bütün evlerdeki atıl ve oyuncak olarak kullanılan bilgisayarları dil eğitimine kazandırmak .

Yenişehir DynEd'in Amaçları Edit

Ana madde: Yenişehir DynEd'in Amaçları
 • Sanko Holding ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki sözleşme gereği 5 yılık süre için ücretsiz olarak bütün ilköğretim okullarındaki öğrencilere verilen DyNed Dil Eğitim Sisteminde bu sene 3. yıl olup, kalan süreyi etkili bir şekilde geçirmek ve öğrenci başına 413 $ değerinde olan bu projenin İlçemiz açısından parasal değeri: 413 $ * 17.339 öğrenci =7.161.007 $ (Yedi milyon yüzalmışbir bin yedi dolar) tutarındadır, yani; ülkemiz açısından ilçemizde yaklaşık 8 milyon dolarlık bir projenin boşa gitmemesi.

Yenişehir DynEd'in Hedefleri Edit

Ana madde: Yenişehir DynEd'in Hedefleri
 • 2007 yılından beri ülke genelinde uygulanan DynEd projesinde Yenişehir’de tam koordinasyonu sağlayarak 2009 - 2010 eğitim yılında, okulların uygulama yüzdesini %100 e çıkarmak. [Şu anda %97sinde uygulanmakata olup Türkiye birincisi durumundadır.], [Türkiye ortalaması % 5 civarındadır.]
 • 2009 sonununa kadar bütün sınıfların ortalamasını (–12) den (+1) e çıkarmaktır. [Şu anda ortalama (- 2) dir.], [ Türkiye ortalaması (-10) civarındadır.]
 • 2009 - 2010 eğitim sezonu sonuda bütün sınıfların çalışma notu ortalamasını +10 a çıkarmaktır.
 • 2009 - 2010 yılında Yenişehirdeki öğrencilerin % 100 ‘ünün İngilizce öğrenmesini sağlamak ve şu andaki dil öğretimindeki Türkiye birinciliği derecesini korumaktır.
 • 2009 yılında “Her okula bir DynEd sınıfı” oluşturmak.
 • Dyned için kullanılmayan bütün HEM Bilgisayarlarında DynEd kurulumu yaparak evinde bilgisayarı olmayan çocuklara çalışma imkanı sağlamak.
 • Okul Aile Birliklerine her 10 derslik için bir DynEd sınıfı açılmasını sağlamak.
 • Sene sonunda Türkiye genelinde yapılacak olan DynEd değerlendirme çalışmalarında en başarılı 1000 öğrenciden 500’ ünün Yenişehir’den olmasını sağlamak .
 • Her ayın sonunda alınacak okul ve öğretmen bazındaki başarıları ödül ve ceza yöntemiyle başarının ve çalışma motivasyononu arttırılmasını sağlamak.
 • Yenişehir’de Valilik tarafından köy muhtarlıklarına verilen 3 adet bilgisayarı da dyned proğramını yükleyerek öğrenciler ders haricinde dil öğrenmelerinde kullandırmak.

DynEd Kuruluşu Edit

Ana madde:Yenişehir DynEd'in Hedefleri

DynEd International Inc. 1987 yılında Japon Dil Enstitüsü (LIOJ) başkanı Lance Knowles tarafından, dil eğitmenleri, mühendisler, nörologlar ve sanatçıların katkılarıyla kurulmuştur. Merkezi San Fransico’da bulunan ve dil eğitimini dünyada ilk kez 1988’de CD-ROM üzerine taşıyan şirket, kuruluşundan günümüze kadar, ödüller kazanan çok sayıda İngilizce Dil Eğitim yazılımı geliştirmiştir.

 • DynEd Taslak ve Yazılımında Katkıda Bulunan Şirketler:

DynEd Nedir? Edit

Ana madde: Yenişehir DynEd'in Hedefleri
 • DynEd, Dynamic ve Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinin bir araya getirilerek yazılmasından oluşmakta ve Dinamik Eğitim anlamına gelmektedir.
 • Bu program bilgisayar temelli bir eğitim sürecini içerir ve bu güne kadar gelişmiş en gelişmiş ve kaliteli Yabancı dil programıdır.
 • DynEd kullanıcıya dilin farklı yönlerini gösteren ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan çeşitli özelliklere sahip dersler içermektedir.
 • DynEd yıllar süren bir birikimin ve konusunda uzman bir kadronun eseridir. Öğretmenlerin yabancı dil eğitimini daha aktif hale getirebilmek için zaman zaman ah keşke şunu da şöyle yapabilseydik diye düşündükleri yeniliklerin hepsi bu programın içerisinde mevcuttur. Bu program en büyük özelliği olan görselliğin yanı sıra işitseldir de. Görsellik, öğrencinin işlenen konuyu içinde bulunulan mevcut koşullardan kolaylıkla anlayabilmesini sağlayan öğeleri içerir. Bu da dili ‘anlamlandırma’ ya ve doğru olarak ‘öğrenmeye’ yol açar.

DynEd Neden? Edit

Ana madde:Neden DynEd
 • Yıllardır öğretemediğimiz İngilizceyi en iyi biçimde öğrenmek için.
 • Öğrencinin öğrenme sırasında yarışma heyecanı duygusunu uyarıp, başarıyı % 100 arttırdığı için.
 • Öğrenciye sunduğu bireysel çalışma fırsatı, öğrenciye sınıf ortamında yapılmayan dinleme ve konuşma alıştırması olanağını sağladığı için.
 • Utanma duygusunun olmadığı bir çalışma ortamı özellikle çekingen öğrenciler için büyük bir avantaj sağladığı için.

Türkiye'de DynEd Tarihi Edit

Ana madde: Türkiye'de DynEd Tarihi
 • DynEd Dil Eğitim Sistemiyle Türk öğrencilerinin tanışması 2004 yılında ilk kez özel okullarımız aracılığıyla olmuştur. 2006 yılında eğitime %100 destek kapsamında Sanko Holding AŞ tarafından Milli Eğitim Bakanlığına DynEd Dil Eğitim Yazılımı bağışlanmıştır.
 • 2007-08 Eğitim Öğretim yılında ülke genelinde 11.152 okulda ön uygulaması yapılmıştır. (Mersin Türkiye 8. dir.)
 • 2008-2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren de ülke genelinde internet bağlantısı olan tüm Resmi İlköğretim okullarının 4.,5.,6.,7.ve 8.sınıflarında kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. [Mersin ili Yenişehir Kaymakamlığının aktif destekleriyle Türkiye 1. si olmuştur.]

Mersin'de DynEd Tarihi Edit

Ana madde: Türkiye'de DynEd Tarihi
 • Mersin’de DynEd Dil Eğitimi 2006-2007 eğitim öğretim yılında toplam 147 okulda pilot uygulama ile başladı.
 • Her okuldaki Müdür, İngilizce Öğretmenleri ve BT Formatörlerine eğitim verildi. CD’ ler dağıtıldı ve bunun sonucunda ilde %79.8 lik okul katılımcı ve katılan okullardaki öğrencilerin toplam çalışılan modül, saat, hafta, yıl, ay bazındaki başarı oranı % 65.9 olarak gerçekleşmiştir.

Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda DynEd Tarihi Edit

Ana madde: Yenişehir'de DynEd Tarihi
 • 2008 yılında Yenişehir Kaymakam’ı Eyüp Sabri KARTAL Başkanlığında DynEd toplantısı yapıldı .
 • Dyned projesinden idare ve öğretmenlerin çoğunun habersiz olduğu tesbit edildi. (Maalesef şu anda bile MEB’in en önemli projelerinden biri olan DynEd’den Türkiye’de pek az eğitimcinin haberi vardır.)
 • Türkiye’de ilk kez Dyned çalışmalarında feedback çalışması Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri KARTAL tarafından yapılmış ve 2008-2009 sene sonunda DynEd çalışmalarından dolayı öğretmenlerin karnesi çıkarılmış ve başarılılar takdirnameyle ödüllendirmiştir.
 • DynEd’le ilgili bütün çalışmalar yakından takip edilerek aylık okul başarı raporları alınarak Yenişehir Wikia ve Yenişehir MEB sayfasında yayınlanmaktadır.
 • 2006-2007 eğitim öğretim yılında toplam 12 okulda pilot uygulama ile başladı.
 • 2008 - 2009 da okul idarelerine, ingilizce Öğretmenleri ve BT Formatörlerine eğitim verildi. Öğrencilere DynEd kurulum CD’ leri dağıtıldı.
 • 2009-2010 da Yenişehir’de yapılan DynEd çalışmaları sonucunda % 97 lik uygulama başarısı elde edilmiştir

DynEd Neden Başarılıdır? Edit

Ana madde:DynEd Neden Başarılıdır?

Çünkü DyNed; insan beyninin dil öğrenme biçimine uygun hazırlanmıştır.

Olarak 4 Dil becerisine hitap eder.

Atıl Bilgisayarlardan DynEd Sınıfı Edit

Ana madde:Atıl bilgisayarlar düzenlenerek "Dyned Sınıfı " açılması haberi

Gümrük Baş Müdürlüğünden Yenişehir Kaymakamlığına devredilen bilgisayarların bir kısmı İlçemiz Okullarından Çankaya İlköğretim Okulu'na Dyned Sınıfı Oluşturulması İçin 16 PC Verilmiştir. İlçemiz Eğitici Bilişim Tekn. Formatör Öğretmeni Esra Güven, Şevket Pozcu Lisesi Bilişim Tekn. Formatör Öğretmeni Atilla GÜNEŞ, Dr. Kamil Tarhan İlköğretim Okulu Formatörü Semra Güneş, Cumhuriyet İlköğretim Okulu Formatörü Eyüp MERT ve Çankaya İlköğretim Okulu Formatörü Yeliz ÖZTÜRK'ün çalışmaları ile Dyned Sınıfımız son halini almıştır. Şuan Bilgisayarlar Dyned Kullanımına Hazırdır.

DynEd Puanlaması Edit

Ana madde:DynEd Puanlaması

DynEd çalışma puanları 2 hafta içinde yapılan çalışma sonunda kararlı hale gelmektedir. 15 günlük çalışmayı doldurmadan önce alınan puanlar inişli çıkışlı olabilir.

 • Tekrar düğmesinin doğru kullanımı = +2 puan
 • Her çalışmanızda söylediklerinizi kaydetme = +2 puan
 • Beceri sınavı sonuçları iyi = +2 puan (+85 ve üstü)
 • Çalışma sıklığınız iyi = +3 puan (Haftada 2 - 3 defa)
 • Haftada en az 2 saat çalışma = +2 puan
 • 30 günden fazla süredir başarı ile çalışma = +2 puan

İç linklerEdit

Dış linklerEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.