Günümüzde uluslararası iletişim dili olan İngilizce'yi konuşmak, anlamak ve bu dilde iletişim kurabilmek bir gerekliliktir. Ancak, İngilizce öğrenmek geliştirilmesi gereken bir beceridir ve klasik eğitim yöntemleri yeterince etkili olamamaktadır. Diğer yandan, bilgisayarların yaygınlaşması, internet'in artık hayatımızın bir parçası olması ve yeni teknolojilerin yardımı ile uzaktan eğitim çözümleri gelişmiş ve İngilizce eğitiminde yeni olanaklar doğmuştur.DynEd dil eğitim sisteminde devamlılık disiplini vardır.Bu öğrencilerin dil öğrenme sürecinde bir gerekliliktir.DynEd öğrencilerin konuşma ve anlama düzeylerini yükseltmekte ,konuşurken yanlış yapma korkularını gidermektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.