FANDOMEÇS/1/120 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/122


Fatih, eski saraydan dışarı çıkarıp bu hayat çeşmesini yaptırmıştır. Halen çok meşhur olan bu çeşme Şem’un çeşmesi adıyla şöhret yapmış bir Kevser suyudur. Daha sonra Sultan Süleymân bu eski sarayı üç mil kuşatır bir saray yapıp üç kapı koydu.Divan kapısı doğuya,Beyazıt kapısı güneye,Süleymaniye kapısı batıya bakar.Bu sarayın dışına Süleymân Hân Belgrad ve Malta ve Rodos fethi malından Süleymaniye Câmiini yaptı ve medreseler ve Dârulhâdîs (hadis üğretme okulu),Dârülkurra (Kur’ân okuma okulu), ebced okuyan çocuklar okulu ve okula bir sultan çarşısı, bir ziyâfet evi, bir kervan saray, bir Dârüşifa (tedavi evi) ve kendilerine de nurlar dolu bir türbe, bir hamam, kavaflar çarşısı, düğmeci ve kuyumcular çarşısı yaptırdı.Ve Makbul Siyavuş Paşa’ya bir muazzam saray ve yeniçeri ağalarına mahsus bir eski saray ve birer saray ve Gebzede câmi sahibi Mustafa Paşa’ya ve kızı İsmihan Sultana da birer saray ve câmi hizmetlileri için bir tane oda yaptırıp eski sarayın dört tarafını umumî yollarla çevirtti.Halen hiçbir tarafa bitişiği olmayan muazzam bir saraydır.Yukarıda yazılan vezirler sarayları ve imâretler tamamen bu eski sarayın bulunduğu yere yaptırılmıştır.Ama eski saray sahte Fatih Sultan Mehmed’in eseri idi.Ondan sonra yeniçerilerin yüz altmış bölüğüne ve cemâate ve sekbanlara yüz altmış tane oda yaptırdı.Peykhâne, kalenderhâne,Tersâne ve Tophâne, Kâğıthâne’de Baruthâne bunlar gibi pek çok büyük imâretler ve İstanbul’un içini dışını gazâ maliyle süslemiştir ki, her birini yeri ayrı geldiği zaman tarif izah edeceğiz.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.