FANDOMEÇS/1/123 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/125

aşçıbaşıya götürüp suçuna göre uslandırırlar yahut da yayların ipleriyle bir ağaca asarak ok yağmuruna tutarlar. Bunun için ellerinde Fatih'den birkaç tane ve her padişahtan yeniden verilmiş hatt-ı şerifler (Padişah emirleri) vardır ki,eğer yakalanan suçlu asker ise hiç söz söyletmeden bir ağaca asarlar.

Velhâsıl istanbul'un dört mevleviyet yerinde, tâ Boğazın iki tarafında olan köy ve kasabalarda hepsi 33 hâkim ve 35 nahiye kadısıdır. Ama Beykoz kazası başkadır ki müneccimbaşıların meşrutasıdır. Inşaallah buralar da mahallerinde birer birer saydır. Bu kazalardan başka dört mevleviyetin idareleri altında 186 nahiye kazaları ve 360 subaşılıkları ve 87 yeniçeri kollukları ve kumandanları vardır. Ve kırk yerde serbest ufak subaşılıklar vardır.

Sözün sonucu istanbul eyâletinin dört mevleviyetinde kadı ve subaşıların tamamı 1300 hâkimdir. Hazret-i Fatih'in Kanunudur. Bunlardan başka dört mevleviyet, bir de 150 esnafın da zâbit ve hâkimleri vardır. Ama asma ve öldürmeğe izinli değillerdir. Ancak yol hâkimleridir ki ileride izah edilecektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.