FANDOMEÇS/1/132 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/134


Ağayı «eteğimi bırak» diye fırıldak gibi çevirip birkaç yer­den başını dahi yaralayıp sırtındaki samur kürkünü parça parça etti. Ve cemâatten bâzı kimseler bunların aralarını bu­lup gittilerse de Kelâmî Ağa Sipahinin yanından bir adım ayrılmayıp rica ve yalvarma ve inatla mücadele ederek Ayasof­ya 'nın helalarına kadar geldiler. Sipahi hemen bir helaya gir­di. Kelâmî Ağa kapının dışında beklerken biraz sonra dolamalı ve belinde gümüş zincirli bıçak ve burma sarıklı bir yeniçeri çıktı. Kelâmı Ağa hemen yeniçerinin yakasından tutup rica ve yalvarmaya başladı. Yeniçeri «Git be adam. Sen bunamışsın. Ben senin dediğin adam değilim. Bana yaklaşma!» de­diyse de asla fayda vermeyince Kelâmî Ağaya bir dayak attı ki seyredenler acıyıp elinden kurtardılar. Yeniçeri oradan Ayasofya çarşısında bir bozacı dükkânına girdi. Kelâmî Ağa da beraber gidip ondan ayrılmadı. Yeniçeri asla yüz vermeyip kebap ve ekmek yiyerek ve boza içerek açlığını giderince dı­şarı çıkıp gitti. Kelâmı Ağa yine peşine düşüp giderken Soğukçeşme üstlerinde bir daracık sokak içinde bir tenha yere varınca yeniçerinin ayağına kapanıp «Aman, Hazret-i Pey­gamber aşkına olsun beni bermurad eyle (dileklerime ulaş­tır) » deyince yeniçeri gülümseyip «Hakikaten doğru bir âşık­sın. Ama tecrübesiz, toy ve acemisin. Birkaç kere tecrübe için sana dokundum. Ama yine benden yüz çevirmeyip tam bir inançla eteğimden ayrılmadın. Şimdi seni bir yere götürece­ğim. İçeriye girip selâm verince sana köşkte kırk gün çile çe­keceksin diyecekler. Ama orada olanların hiçbir işine karışmayıp sağır ve dilsiz gibi durup asla dünya sözü konuşma. Görelim feleğin âyinesi ne gösterir?» diye o tenha yerlerde karanlık bir köşede pis ve sidikli bir kapıya gelip yeniçeri ka­pıyı çalınca kapı açıldı. İçeriden zenci yapılışlı, asık suratlı bir Arap görünüp bunlar içeriye girince hemen o zenci Kelâmî Ağanın kolundan sıkıca yapışarak yarım elma gibi evin içine attı. Kelâmî Ağanın aklı başına gelince orada olanlara Esselamü aleyküm diye selâm verince hepside selamını aldılar.

Adı geçen yeniçeri, Kelâmî Ağaya yer gösterip orada pis bir


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.