FANDOMEÇS/1/134 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/136

içinde olan su çalkalanmağa ve dalgalanmağa başlar ve bu arada leğende iki küçük gemi belirir.

Gemiler batmak üzerey­ken yeniçeri geminin birinin direğinden yapışıp yelkenini üf diye şişirerek dalgaların öldürmesinden kurtulup giderler. Öteki gemi suyun dalgalanmasından batmak hâline gelince içinde olan Allah kullarının Yâ Allah diye ağlaşıp bağrışma­ları göğe yükselir. Bu esnada yeniçeri, Şeyhin emriyle gemi­nin direğine basıp gemiyi batırınca içinde olan canlıların hepsi de suya gömülüp kimisi kurtulurken yeniçeri gemiyi tamamen batırır. Bu esnada bir oğlancıkla bir kızcağız leğenin kena­rına çıkarlarken yeniçeri kenardan oğlanı batırıp kızı leğen­den dışarı çıkarır. Kelâmî Ağa bu hali görünce «O suçsuz ço­cuğu neden batırıp kanına girdin ve Allah'ın bu kadar yara­tığının kanına neden girdin?» diye bağırınca hemen baş kö­şedeki Şeyh, «Buna bir ekmek parası verelim. Getirin şu Kırklar huzurunda bir duâ edelim» diye Kelâmî Ağayı konuş­ma yerine getirir. Mecliste bulunanların hepsinin önünde Ke­lâmî Ağaya bir ekmek, bir akçe, bir salkım üzüm, bir hurma, bir zeytin verip «Tabiî ölüm gününe kadar sağlık ve afiyetle yaşamasına ve bütün yiyeceklerini gizli hazinesinden yüce Tanrı gönderip meleklerin yanında saygı ve itibâr görmesine ve gök ve yerde bütün âfetlerden kurtulmuş ve muhafaza edilmiş olarak dünyanın sonuna kadar zürriyetinin tükenme­mesine gün günden nesli devam edip son nefesinde güzel bir bitiş ile Peygamberin bayrağı altında gölgelenmesine...» diye hayırlı duâ eder. Orada bulunanların hepsi âmin deyip dua­dan sonra yeniçeri ve zenci kapıcı Arap, Kelâmî Ağanın yaka­sından tutup «yum gözünü» derler. Zavallı Kelâmî de uyku ve hayâl gibi göz yumup açınca kendisini Galata meyhane­leri içinde bulur. «Bre hay medet. Elime geçmiş devleti elden kaçırdım!» diye içi yanarak köşe bucak gezip sonunda bir meyhaneye girince baktı ki birçok sarhoş yeniçeri «Gel dos­tum, bir dolu kadehimizi iç» diye yanlarına çağırırlar.

Zavallı Kelamı Aga evvelce Ayasofya çarşısında beraber oluğu sipahiden değişme yeniçeri ile bozahâneye girmişti. Bunları da


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.