FANDOMEÇS/1/135 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/137

ona benzetip, üç günden beri de aç olduğundan meyhane ye­meği ile karnını doyurup açlığını giderir. Ama yine de bu meyhâneli adamları birlikte düşünüp bunlardan yardım ister. Nihayet vakit akşama yaklaştığında Galata'dan onlarla be­raber kayığa binerek Unkapanı tarafına geçip Kelâmı Ağaya bir desti şarap yükletirler. «Bu da beni imtihandır.» diye inançla yürürken akşamdan sonra bir tenha sokakta Kelâmı Ağanın başından sarığını ve sırtından samur kürkünü alırlar ve «Ya bu şaraptan içersin, yahut seni ödürürüz.» diye zor­layarak olmayacak tekliflerle sıkıştırıp o inançlı ihtiyar ister istemez bir bardak içince «Ya Allah» diye o anda soyunup çıplak oiarak evine geldi. Ve artık dışarı çıkamayıp dünya işlerinden elini çekerek halktan uzak, kimseyle görüşmeyen çekici kuvvet sahibi bir büyük adam oldu. Ama, Unkapanının iç yüzünde, kuyumcular içinde oturup sarayında gelen ve gidene yiyecek ve harcıyacağı o kadar bol idi ki bu kadar zen­ginlik ve bu kadar hesapsız masrafın nereden geldiğine kim­senin aklı ermiyordu. Rahmetli ve Allah'ın mağfireti üzerine olası Kelâmı Ağanın Ayasofya camii içinde Kırklar makamı denilen yerde başından geçen bu macerayı kendisinden din­leyip yeri geldiği için buraya yazdık. Doğruluğu ve sorumlu­luğu söyleyene aittir.

Hadîs-i Şerif: El kezzab men yetehaddese bi-külli Mâ sem'ahû.

Şimdi yine Ayasofya'daki makamları anlatalım.

Havvariyun Makamı : Edit

Hazret-i isa'nın on iki arkadaşına ayrılan bu bölüm yu­karı katın doğu tarafında, oradan Ak-Şemsüddin makamı Terler direk yakınındadır.


Terler direk ziyaret yeri: Edit

Bu tere bulanmış direk hakkında çeşitli dedikodular var­dır ki yaz, kış, gece ve gündüz terleyip durmaktadır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.