FANDOMEÇS/1/136 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/138

Camiin geride kıble kapılarının batı tarafının sonundaki kapının iç yüzündeki bucakta dört köşeli bir beyaz mermer direk konulmuştur ki, boyu on bir zira'dır. Alt kısmı bir in­san boyu bakır kaplıdır. Yine böyle daima terler durur. Bir rivayete göre onun temelinde tılsımlı define vardır. Başka bir söylentide kalede kapatılmış kalan Yâ Vedûd Sultanın yürek­ler yakıcı ânının sıcaklığından bu zamana kadar terler derler. Bir söylentide de Hazret-i Peygamber'in ağız suyu ile (tükrüğüyle) yapılan harç bu direğin altında yapıldığı için onun nemli tesiri dolayısıyle terler denilir. Görülecek bir acayip şeydir.


Terler direğin hassaları: Edit

Bir adam baş ağrısı çekerken bu direğin terinden sürerse Allah'ın emriyle iyileşir.


Diğer hassası: Edit

Bir adam zahir (dizanteri) denilen hasta­lığa tutulup yüreğinden kan gitse bu direğin terinden yalarsa Allah'ın izniyle kurtlur.


Üçüncü hassası: Edit

Bir adamı sıtma tutsa, bakırın delikle­rinden parmakla toprak çıkarıp bağlarsa Allah'ın emriyle gasyân ederek hastalıktan kurtulur. Tecrübe edilmiştir.

Kıble kapısı,makamı: Edit

Bu mübarek kapının kanadları Hazret-i Nuh'un gemisinin tahtasından olduğu söylendiğinden bütün deniz tüccarları mi­safirler o kapı dibinde iki rekât namaz kılarak ellerini kapı­nın tahtasına sürüp Nuh Peygamber ruhuna bir Fatiha oku­yup yola çıkarlar. Gayet tecrübelidir.

Ayasofya kuyusunun hassası: Edit

Bir adam yürek oynamasına (çarpıntıya) tutulmuş olsa üç cumartesi Ayasofya içindeki kuyunun suyundan sabahle­yin aç karnıma üçer kere içse Allah'ın izniyle kurtulur derler.

Altın topun hassası: Edit

Bir kimse unutma hastalığına tutulup işittiği hatırında kalmazsa Ayasofya kubbesinin ortasında asılı olan top altın-


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.