EÇS/1/15 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/1/17


Evliyâ’nın birinci sayfasındaki dua kısmını teberrüken aynen alıyoruz:

Elhamdülillâhillezi şerrefe’l-müslimîne bi şerefi’t-tâat ve yessirsefrel arzi’l-mukaddeseti ve seyyâhat’il-bilâd ve’z-ziyârat, vessalât vesselâm alâ men essese bünyânikılâişşetiati vetterika.. ve hısnehâ bi esâsinnübüvve ve alâ Âlihi’t-tayyibin’et-tâhirinhayrülberiyye ve tahiyyât zâkiyat ve salâvat nâmiyat tâhirat tayyibat eşref-i kâinat ve ekmel-i mevcûdat pîşvây-i mihrab Şablon:Sallû kemâ reeytümûnî ve rehnümây-i bî irtiyab ol Muhammed efdal minnutki bidat üzerine olsun ki anın âb-ı rûyuna ol hazret-i Hakmâlikülmülk ve hâlikıl’eflak edim-i arzı ibn âdem içün mesken ve mevcûdattan eşref-i mahlûk eyledi. {{Tebâreke mine ecri-l-umûri bihükınihî kemâ şâe lâ zulmen erâde ve lâ hazmen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.