FANDOMEÇS/1/160 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/162


Beşiktaş, Tophâne, Galata, Kasımpaşa ve Okmeydanı’nı tamamen görürler. Halic’i ,Boğaziçinde yelkenleri açmış binlerde pereme (insan taşıya bir nevi gemi) ve kayık ve diğer gemilerin yüzdüklerini birer birer gördükleri bir dünyayı seyredecek avludur. Bu avlunun dört tarafında Süleymaniye câmii çevresi birkaç bin adımdır. Küçük avlu ise Süleymaniye ile Eskisaray duvarı arasında (Serçeşme-i Küştegîran pehlivan demir meydanı) adıyle tanınmış bir vâdidir. Hâlâ ikindiden sonra bütün tekke pehlivanları o güzel yerden güleş yaparlar. Bu kelimenin Türkçe doğrusu güreştir. Bu câmiin sağında, solunda dört mezhebe bağlı Şeyhül’İslâmlar için dört büyük medrese vardır ki, halen bilginler , bilgi sahibi olanlar ve okumuşlar ile doludur. Bunlardan başka bir Dâr’ül-hadîs (hadîs okunan yer) ve Dâr'ül-kurrâ (Kur’an-ı Kerim okunması öğretilen yer), başka bir (tıb, hekimlik okunan yer),bir bir çocuklar mektebi, bir hastane,bir aşevi, bir misafirhâne gelip gidenler için bir kervansaray, bir yeniçeri ağası sarayı, kuyumcular, dökmeciler, ayakkabıcılar yarı dünya parlak ve ışıklı bir hamam ve bin tane hizmet sahipleri binaları yapılmış olup bu câmiin etrafında hepsi bin kubbe sayılmıştır. Galata tarafından bu Süleymaniye mamur yapılarına bakanlar sanki gömgök kurşunla örtülü muazzam görünüşlü bir sürü yer görürler.

Buranın üç bin hizmet insanı vardır. Vakıflar belirlidir. Akdenizde bütün adalar, Sönbeki ve İstanköy , Sakız ve Rodos ve diğer adalar hepsi Kanunî Sultan Süleymân’ın buraya vakıfdır ki mütevellisi beş yüz adam ile çalışır. Bu câmiden başka Süleymân Hân’ın birçok yerlerde. Oraları feth ve zapdetmiş olması dolayısıyla, hepsinde de adına hutbe okunur. Ama Müslüman ülkelerinde bu Süleymanîye câmiinden daha kuvvetli ve sağlam bir eser yapılmamıştır. Bütün hendeseden (mimar ve mühendislikten ) anlayanların fikir birliği yaptıkları söz şudur ki , dünya yüzünde Süleymaniye binası gibi kuv-


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.