FANDOMEÇS/1/167 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/169


Şehzade câmii yeri olduğunu söylerler.Düz ve geniş bir meydanda yapılmıştır. Tepe üzerinde değildir. Salâtin(sultanlar)câmilerinin altıncısıdır.Ama bu da Sultan Süleymân tarafından yapılmıştır ki bahtı,talihi açık genç şehzadesi,oğlu Şehzade Mehmed'i çok sevdiği için bütün seferlerinde biran yanından ayrılmazdı.Sonunda Manisa'da yol kesici ecel yakasından yapışınca (İrciî ilâ Rabbike) emrine uyarak öteki dünyaya göçünce şerefli cenâzesini,câmii olacak bu çimenli ve çiçekli bahçe içinde toprağa vererek üzerine bu gönüller açısı câmii yaptırdılar ki, bu da dünya yüzeyinde benzeri olmayan ve kıymeti ölçülmeyen bir câmidir.

Şehzade câmiinin şekilleriEdit

Ortasındaki büyük kubbe göklere baş uzatmış lâcivert bir taş halinde mavimsi bir kubbedir. Fakat Süleymâniye câmii kubbesinden küçüktür.Dört ayağı altı köşe biçimli yapılmış ayaklar üzerine oturtulmuş muntazam bir kubbedir. Bu kubbenin dört tarafında yarım kubbelerde vardır.Süleymâniye ve Ayasofya gibi ikişer yarım kubbe değildir.Dört yarım kubbenin ortasında bir uzun boylu kubbedir.Mihrab ve minberi gayet sanatkârane yapılmış sâf mermerden kafes ve parmaklıdır.Sekiz sütun üzerindeki müezzin mahfilide de büyük sanat eseridir.Câmiin sol tarfında sütun üzerinde Hünkâr mahfili (Padihşâh için yapılan kısım) ve câmiin üç yanında da cemâat mahfilleri sıralanmıştır.Câmi içinde çok büyük direkler yoktur.İki kat kandilleri vardır.Burada her gece sekiz bin kandil yanar.Ve her tarafı ışıklı camlarla aydınlatılmış nefis bir câmidir.Dört tarafında pencereler vardır.Üç tane yüksek kapısı,sağında,solunda ve kıblesinde büyük kapı üzerindeki tarih (Mâbed-i ümmet-i Resûl-ü Mübîn,sene 955)yazılıdır.950(M.1548)tarihinde inşâata başlanıldığı gün,Rebiülevvel ayının birinci günü idi.955 senesi Recep ayında tamamlanmış ve inşâata yüz elli yük akçe gitmiş-


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.