FANDOMEÇS/1/168 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/170

tir(80B).

Bu da Mimar Sinan'ın eseridir.Câmiin dış tarafında yan maksûreleri(kafesle çevrilmiş yan bölmeleri)vardır.Orada ince ve parlak cilâlı,kıymetli birçok sütunlar vardır.Her kapısından basamaklı merdivenlerle câmie çıkılır.Kapılarının pencereleri süslü bir nur dolu câmidir.Mihrab önünde cennet bahçelerine benzer bir bağ içinde yüksek bir kubbenin altında Şehzade Mehmed gömülüdür.Ve diğer bir kubbenin altında da kardeşi Şehzade Cihangir yatmaktadır ki, Haleb ordugâhında vefat etmiş olup temiz cesedini bu kubbe içinde örttüler(gömdüler). Bu câmiin avlusu çok sanatlıdır.Dört tarafında sofalar üzerinde çeşitli direkler ve renkli taşlarla bezenmiş tak ve kemerler üzerinde kubbeleri vardır.Dört tarafında dış avluya bakan pencereleri vardır.Avlunun ortasında yuvarlak bir havuz tatlı su ile ağız ağıza dolu olup etrafındaki çeşmelerden cemâat abdest tazelerler.Bu havuzun üzerinde sekiz sütun üzerine oturtulmuş yüksek boylu bir kubbe vardır ki, Bağdad fâtihi Dördüncü Sultan Murad yaptırmıştır.Bu câmiin sağında ve solundaki ikişer şerefeli iki minarenin İstanbul,Bursa ve Edirne'de benzerleri yapılmamıştır.Öyle nakışlı ve hayret verici minarelerdir ki,Koca Mimar Sinan bu minarelerde ve câmide bütün üstadlığını göstermiştir.Her minare on sekizer köşeli olarak yapılmıştır.Her köşe kesiminde baştan aşağı kat kat şeritler içinde çeşitli kitâbelerle örtülmüş uruncuişleme nakışlarıve her şerefede de hayret edilecek cilveli kemerler ve süsler icat etmiş,yaratmıştır ki,görenlerin aklı durur.Çünkü bu câmi altıncı câmidir.Her birisinden birer zarif ve hoş örnekler alınarak yapılmıştır.Câmiin satıhları kerında o kadar sanatkârâne mermer şeritler ve yuvalar ve katmerli duvarlar vardır ki,benzeri hiçbir câmide yoktur.Kubbelerine usta kurşuncu mavi-lâcivert renkte hâlis kurşun örtmüştür ki hakikaten hünerini göstermiştir.(80B)76 numaralı dip notuna bakınız.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.