FANDOMEÇS/1/180 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/182

77 zeâmet, 1007 timar

Kefe eyâleti: 9 sancak, zeâmet ve timar yoktur.

Mora adası eyâleti: 5 sancak,zeâmet ve timar yoktur. Varat eyâleti: 5 sancak zeâmet ve timarı yoktur.

Erdel-Boğdan eyâleti: Beği kâfir olup üç bin kese (haraç) verir.

Kırım eyâleti : zeâmet ve timarı yoktur. Kanun gereğince Hânlıktır.

Kıbrıs eyâleti :7 sancak,zeâmet ve timarı yoktur. Yukarıda yazılan Rumeli eyâletlerinde Sultan Süleymân’ın yaptığı kanun gereğince 176 sancak, 3306 kılıç zeâmet, 37 389 kılıç timarları ki toplamı 40 685 kılıç ve zeâmet timarları ve Müslim Mahmud Paşa’nın hâs-ı muaf zeâmeti toplamı da 30 399 dur.

Anadolu tarafında olan eyâletleri, sancakları, zeâmet ve timarları bildirir Edit

Anadoulu eyâleti:13 sancak,299 zeâmet,5589 timar

Karaman eyâleti:7 sancak,68 zeâmet,2211 timar

İzmir eyâleti: 3 sancak, 1082 zeâmet, 3699 timar

Maraş eyâleti: 4 sancak, 29 zeâmet, 215 timar

Şam-ı Şerif eyâleti: 7 sancak, 63 zeâmet, 215 timar

Yeni Sayda eyâleti: 4 sancak, 94 zeâmet, 985 timar

Halep eyâleti: 5 sancak, 99 zeâmet, 833 timar

Adana eyâleti : 5 sancak, 43 zeâmet, 1559 timar

Reha eyâleti: 4 sancak ve zeâmet, 6026 timar

Diyarbekir eyâleti: 12 sancak, 926 zeâmet, 1926 timar

Erzurum eyâleti : 9 sancak, 133 zeâmet, 5159 timar

Trabzon eyâleti : 2 sancak, 56 zeâmet, 398 timar

Gürcistan eyâleti: sancak, zeâmet ve timar yoktur.

Kars eyâleti:6 sancak, 1 zeâmet, 1263 timar

Çıldır eyâleti: 13 sancak, 159 zeâmet, 689 timar

Van eyâleti: 24 sancak, 46 zeâmet, 2695 timar

Musul eyâleti: 3 sancak, 66 zeâmet, 1004 timar

Şehrizur eyâleti: 31 sancak, 85 zeâmet ve 806 timar

Bağdad eyâleti: Timar ve zeâmet yoktur. Senelik iltizam iledir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.