FANDOMEÇS/1/184 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/186

vuşlar emîni ve çeribaşıları ve alay beyisi vardır.

Zeâmet ile dört müsellim beyi vardır. On bir yayabeyi vardır. Kütahya şehri paşa sancağıdır. Düğer sancaklar şunlardır.

Saruhan,Aydın,Kastamonu,Hüdavendigâr,Bolu,Menteşe,Ankara,Karahisâr-ı Sâhip,Teke eli,Kangırı,Hamid,Sultanönü,Karesi.

Karaman eyaleti yedi sancaktır. Defter kethüdası,defter emîni ve timar defterdarı,çavuşlar kethüdası,çavuşlar emîni,alay beyisi ve çeribaşısı vardır. Umumiyetle Konya paşa sancağıdır. Livaları Kayseri,Niğde,Beyşehri,Kırşehir,Akşehir,Aksaraydır.

Sivas eyâleti yedi sancaktır. Defter kethüdası,defter emîni,timar defterdarı ve çavuşlar kethüdası ve emîni, alay beyisi ve çeribaşıları vardır. Divriği,Çorum,Keskin,Bozok,Amasya,Tokad,Zile,Canik,Arapkir..Zile sancağı daha sonra valide hâsı olmuştur.

Bosna eyâleti sekiz sancaktır. Hazine defterdarı,defter kethüdası,defter emîni, çavuşlar kethüdası,çavuşlar emîni,alay beyisi,çeri-başıları vardır. Saray-Bosna şehri paşa tahtıdır.

Diğer livaları şunlardır: Hersek Kilisî,İzvornik,Pozega,Zaçna,Karka,Rahoviçi,Banyaluka.

Kapudan paşa eyâleti on bir sancaktır. üç sancağı salyâne iledir. Defter kethüdası,defter emîni,timar defterdarı,çavuşlar kethüdası ve emîni,Arabistan ağaları ve kethüdaları,yüzbaşı dayıları vardır. Gelibolu şehri paşa sancağıdır. Diğer sancaklar Eğriboz,Karlıili,İnebahtı,Rodos,Midilli,Kocaeli,Biga,Sıgale,İzmit,İzmir'dir

Mora yarımadası eyâleti: Defter emini,defter kethüdası yoktur. Rumelinden ayrılmış vezirlik ve eyâlet olup üç yüz yük akçe pul Padişâh malı tahsir edilir. Beş sancaktır. Mora'da Gördes paşa sancağıdır.

Diğer sancakları Misistre livası,Koronbeyi livası (bir tane kadırgası vardır.), Ayamavre beyi livası (bir tane kadırgası vardır.), Anaboli beyi livası (iki


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.