FANDOMEÇS/1/196 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/198


Misistre 319 000, Adalar zeâmeti defterdar kethüdasının hâsı tutarı 88 390,Adalar timar defterdarının hâsı tutarı 63 087.

Budin eyâleti beylerbeyinin hâsı: Semendire 540 260, Peçuy 400 000, İstoni Belgrad 36 000, Estergon 210 00, Segedin 340 000, Sirewm 425 675, Ösek 330 000, Şemturna 230 000, Koban 230 000, Fülek 300 000, Seksar 234 000, Novograd 233 840, Sapanlu 400 000, Mohaç 292 000, Sigetvar 66 230, Bican 230 260, Budin liva defterdarının hâsı: 105 520, Budin timar defterdarının 8 940.

Tameşvar eyâleti beylerbeyinin hâsı: Lipve livası hâsı 210 000, Cenad 20 892, Köle 298 945, Medavve 26 008, Yanova 92 420, Şebeş 619 155, Tameşvar defterdarının hâsı 110 000, Tameşvar defterdarı kethüdasının zeâmeti 64 880, Tameşvar timar defterdarının 60 000.

Anadolu eyâleti Sarohan mirlivasının hâsı 640 000, Aydın 613 460, Afyonkarahisar 240 399, Ankara 264 300, Bursa 618 079, Bolu 200123, Katamonu 500 000, Menteşe 400 800, Teke 338 000, Hamid 304 00, Çankırı 258 081, Karesi 300 000, Sultanönü 250 000, Anadolu kethüdası zeâmeti 100 912, Anadolu timar defterdarının zeâmeti 90 596, Kütahya eyâletinin ne kadar liva varsa hepsinde birer Müslüman bey zeâmetinin olması kanun gereğincedir. Ama Kütahya piyâdeleri ve Alâiye zeâmetleri bütün Müslüman piyâdelerinden daha fazladır. Yine konun gereğince muharebeye katılırlar.

Karaman eyâleti ve eyâlet beyinin hâsları: Kayseri hâsı 350 000, Beyşehir 390 000, Aksaray 350 000, Akşehir 310 000, Kırşehir 257 540, Karaman defterdarının hâsı 65 000, Karaman kethüdasının hâsı 35 000, timar defterdarının hâsı 65 000.

Kıbrıs eyâleti: İçel Beylerbeyinin 270 000, Alâiye 250 000, Tarsus 245 260, Sis 60 399, Kıbrıs defterdarı hazinesi 130 000, timar defterdarı zeâmeti 30 000, Kıbrıs kethüdasının zeâmeti 830 000.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.