FANDOMEÇS/1/200 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/202


Sultan Süleymân'ın Koyduğu Kanun Gereğince Her Beylerbeyilik Kaç Kılıçtır? Askeri Ne Kadar Olur? Her Sancakta Ve Eyâlette Ne Kadar Timar Ve Zeâmet Vardı Onları Bildirir Edit

Rumelinin bütün sancaklarında olan zeâmet timar 9 284 kılıçtır.(914)'ü zeâmettir.Geri kalanı tezkereli ve tezkeresiz timardır.Zeâmet sahipleri beş binde bir cebeli ve timarleri üç bin akçede bir cebeli vermek kanun icabıdır.Bu suretle Rumelide olan zeâmet ve timar sahiplerinin kanun gereği üzere olan cebelileri ile 20 200 askeri olur.Beylerbeyleri,sancak beyleri,defter kethüdası,timar defterdarı,hepsi de beş bin akçede br cebeli verirler.Bunların cebelileri de 2 500 kişi olur.Bu şekilde Rumeli askerleri kanun gereğince cebelilerle birlikte 33 000 seçkin Müslüman askeri olmaktadır.Diğer hizmetlilerle birlikte tamamı 40 000 askere ulaşmaktadır.

Rumeli ve Anadolu eyâletinde her sancağın ne kadar timar ve zeâmeti olduğunu bildirir.

Paşa sancağı olan Sofya'da 227 zeâmet ve 17 825 timar--Köstendil'de 48 zeâmet,1017 timar--Tırhala'da 36 zeâmet,529 timar--Yanya'da 62 zeâmet,34 timar--Üsküb'de 57 zeâmet,345 timar--Ohri'de 60 zeâmet,342 timar--Avlonya'da 38 zeâmet,489 timar --Mora'da 600 zeâmet--İşkodra İskenderiyesi 75 zeâmet,442 timar-- Niğbolu 60 zeâmet,334 timar--Çirmen'de 20 zeâmet,330 timar--Elbasan'da 18


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.