FANDOMEÇS/1/215 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/217
men'in Sinan Paşa'nın eliyle tekrar fethi 977'de İspanya'dan islâm halkının İstanbul'u istedeikleri sene 987.

Kıbrıs adasının bütün bağlı olan yerlere beraber Lala Kara Paşa eliyle fethi,Lefkoşe,Magosa,Kerentepe,Baf kaleleriyle adanın tamamı üç senede fetolundu Kıbrıs'ın fethi için tarih:

İki Fâtih Kıbrısı fethettiler Aldı Kıbrıs Adasını şeyh Selim Sene 987.Edit

Tunus kalesinin ve Afrika bölgesinin Kılıçali Paşa tarafından fethi 977.Padişah donanmasının büyük bozgunu 979,Mekke-i Mükerreme sathınınonarılması 982'dir,Moskof vilâyetnde Çapkun Tatar Hân'ın meydana çıkması979,Ayasofya camiine ayaklalar(payandalar) ve iki minare yapılması 981,kafirler Bosna'yı ele geçirdiklerinden Serdâr Sinan Paşa eliyle tekrar fethedilmesi 982'dir.Aynı senede,982tarinde şabanın 18.günü Sultan ikinci Selim vefat etmiştir.Allah yargılasın.İstanbul'da,Mekke'deve Medide'depek çok hayır eserleri vardır.Fakat Edirne'deki câmii çok güzeldir.İnşallah yeri gelince yazılacaktır.İstanbul'da onun gibi büyük bir câmi yaptırılmamıştır.Yerine Selim Han oğlu Sultan Üçüncü Murad müstakil padişah oldu.

Yattığı Yer Temiz Olası Sultan İkinci Selim'in Oğlu Üçüncü Sultan Murad'ın Padişâhlığızamanında Olan Şeyler

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.