FANDOMEÇS/1/218 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/220

lerden başka daha çok muharebeleri Osmanlı oğullarının yüz-suyu oldu. Pâdişâh, kendisi hiçbir yere çıkmadan bu kadar yerin alınmasını başarmışlar, en sonunda da Allah'ın rahmet ve mağfiretine kavuşarak sultanlığı bırakıp 1003 senesi Cemadelûlâsında öteki dünyaya göçmüşlerdir. Allah rahmet ey­lesin.

Yanık kalesinin fethine tarihler:

Adüvv ü din sınub fetholundu Yanık

Kal'a-i Yanık'a top attı Sinan Paşa

Destgir oldu ana nusrat ü avn

Diğer tarih:

Çâr rüknü yoğ olup fethine düştü tarih

Nar-ı kahriyle adüv yanup alındı Yanık

1003

TOPRAĞI TEMİZ OLASI MURAD HÂN'IN OĞLU SULTAN MEHMED HÂN'IN SALTANAT ZAMANI

Dünyaya saadetle gelişleri 976 senesinde Manisa'da ol­muştu. Tahta çıktığı tarih de 1003 senesi Cemadelûlâsmın on altıncı cuma günü idi. Sultan Murad vefat edince Bostancı-başı Ferhad Ağa Manisa'ya varıp cülus (tahta çıkma) müjdesini verdi ve kendisine Mısır eyâleti paşalığı hediye olundu.

Sultan Üçüncü Mehmed'in sünnet oluşuna söylenen tarih

şudur:

Muhammed sünnetine eyleyin ikram Şeriat kestiği parmak ağrımaz — 990

Sultan Üçüncü Mehmed'in tahta geçişine söylenen ta­rihler:

cinûs etti bugün Sultan Muhammed adl ü dâd ile

Diğer tarih:

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.