FANDOMEÇS/1/230 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/232

pıcılar kethüdası, büyük mirahur, en sonra Mısır Valisi, daha sonra da hain Davud Paşa'nın yerine Sadrâzam oldu. İkinci Sadrazamlığında ve Dördüncü Murad zamanında da katledüldi. Yerine Lefkeli Mustafa Paşa vezir-i âzam oldu. Vezaret müddeti iki ay 18 gündür. 6 Zilkade 1031. Sonraları kâh Kas­tamonu, kâh İzmit valiliğini verirlerdi. Yumuşak adam oldu­ğundan atılgan değildi. O zamanda eşkiyânm kabarması öl­çüyü aşmıştı. Sultan Mustafa'nın Padişahlığı zamanında silâhtarlıktan evvelâ Mısır eline çıkıp aziz-i Mısır oldu. Sonra da azledilerek Yedikule'de hapsedilip bu defa hor ve kepaze oldu. Sene 1031 sonra Vezir-i âzam oldu.


Vakalar: Edit

(Abaza Paşa) Erzurum'da Celâli olunca vezir Mahmud Paşa Abaza'nın üzerine Serdâr olarak gönderildi. Acem Şahı Bağdad'a yürüyüp Çopur Bekir adlı eşkiyânın yardımıyle başarı kazandı. Sene 1033. Acem Şahı Musul'u istilâ etti. Hafız Ahmed Paşa Bağdad'dan fethetmeksizin döndü. (Tay) kabilesi Acem ordusuna yağma etti. «Mere-Hüseyin Paşa» azlolundu. Kemankeş Ali Paşa vezir-i âzam oldu.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.