FANDOM



EÇS/1/255 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/257

Sergüzeşt (Hakîr Evliyâ’nın, harem-i hâs’a girip, Gazi Murad Hân’a intisap ettiğimizde, mübârek huzurlarında olan bâzı lâtif sözlerimiz beyân olunur)

1045 Ramazan-ı şerifinin (M.1635) Kadir gecesinde büyük Ayasofya’da her sene üç gece ihyâ olunup nice bin adam toplanırdı. Hâkir ise o asırda üstâd merhum ve mağfur (Evliyâ Efendi)’den Kur’ân-ı Kerim ezberlemesini tamamlayıp sekiz saatte hatm-i şerif edip (bütün Kur’ânı okuyup seb’a kıraatine kaynakları ve Şâtıbî tazısı ile tamamlamış, aşere kıraatine başlamıştım.

Babam merhum (Derviş-Mehmed Ağa)’nın ısrarı ile o senenin Kadir gecesinde Büyük Ayasofya’nın müezzinler mahfili ve Bilâl-i Habeşî makamında teravihden sonra hatm-i şerif okumağa başladım.En’âm sûresini tamamlayınca Kozbekçi Mehmed Ağa ve Silâhtar Melek Ahmed Paşa mahfile çıkıp bu hakîre kalabalık cemâat içinde altın yaldızlı Yusufî taç giydirip:

‘‘Buyurun.. Sizi sâadetlu Padişâh ister’’

diye elimden yapışıp Padişâh mahfiline götürdü.

Gazi Murad Hân’ın tam olgun yüzünü görüp, huzuruna varınca yeri öpüp selâm ve kelâmdan sonra birçok gülerek:

‘‘Kaç saatte hatm-i şerif edebilirsin’’

buyurdular.

‘‘Padişâhım sürat etsem yedi saatte hatmederim (Kur’ânın okunmasını bitiririm) ama, ne gizli ne açık makamla olmasın


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.