FANDOMEÇS/1/266 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/268

Hünkâr bunların birini sağ, birini sol eline alıp bunları bir elinden diğer eline gürz gibi dolaştırmıştı. Yine Hünkâr Hazretleri, Melek Ahmed Paşa, Deli Hüseyin Paşa, Hattat Hasan Paşa, pehlivan Dişlek Süleymân gibi meşhur pehlivanlarla güreş ederlerdi. Hakîr de duâlarını ederdim.

İşte şu duâyı okurdum:

"Allah Allah.. Hoca-i âlem, Seyyid-i kâinât, mu’ciz-i mevcûdât-ı pür kemâl ve cemâl Muhammed Mustafâ ya salevat.. Engüri’de Eritar?, Rumda Mehmed Buhârî, Sarı saltık don giyer, tuman çekeri pîrimiz Hazret-i Mahmud pîr Veli aşkına, dest ber, dest kafa sine, ber sine, muhabbet-i Ali aşkına Allah onara!.." dam ibarettir.

Pehlivanların fenlerinden (oyunlarından) ters kabza, iç kabza, dış kabza, kesme, kesebend, şirazî, havâ-yı karakuşî, sâde sarma, Cezayir sarması, kündeden atma, kapak değme, ayak atma, kertman değme, boğma, terkice, şirazî bölme, göğüs şakası, yan başı, ser kelle, talut bendi, Ali bendi, velhâsıl Peygamber zamanında bütün kemer bağlayan ve bel bağlayan pehlivanlardan Hazret-i Ma’di Kerib, Hazret-i Ebî Tâlib oğlu Akil, Süheyl-i Rumî, Sa’d, Said, Hazreti-i Hâlid bin Velid, Mıkdad bin Esved, Haddad, Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali, Hazret-i Hamza, Hazret-i Mâlik güreş ederlerdi.

Güreş, İslâm âdetlerinden olup, pehlivanlara bu yüzden itibâr ederlerdi. Hepsine Mahmud pîr yâr Veli’yi pîr etmişler. Yukarıda yazılan oyunlarda kırk fen, yetmiş bend, yüz kırk hava vardır ki, zorâver, dilâver, server hünerlerdir. İcâbında bu bilgilerden istifâde edip muharebede düşmandan intikam alırlar. Fakat pehlivanlar arasında karakuş oyunu, boğma, kert atma yasaktır. Çünkü ayak oyunudur. Karşısındaki düşman değildir. Düşman ile cenkte kuçak kucağa olursa karakuş, boğma, kelle kesme bile makbuldür. Elbette düşmanın bir oyun ile arkasının yere getirecektir.

Şaka: Hünkâr bir gün saâdetle harem hamanından dışarı hâs odaya ter içinde çıktı. Hepimize selâm verip (şimdi bir hamam faslı eyledim) dediler.

Hepimiz (sıhhat ve âfiyet olsun) dedik.

Hakîr dedim ki (Evliyâ):

-Hünkârım pâk olup nur olmuşsunuz.. Bugün artık yağ-


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.