FANDOMEÇS/1/269 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/271

göç edip, meydanında silâhşorluk yaparken, Sultan Beyazid câmiinin sağ kolundaki minarelerin almei üzerinde zavallı bir karga durmaktaydı. Hemen Murad Hân, bu kuşu görerek altındaki (Nogay Elçisi) adlı, rüzgâr süratli atına mahmuz vurup parlayan şimşek gibi yetişip elindeki ciriti minare üzerindeki kuşa atıp Allah’ın emriyle isâbet ettirerek düşürmüştür. Karganın leşi ile cirit, minarenin dibine indi. Arası bir ok atımı idi. Eski Sarayın tâ ortasındaki cirit meydanı nerede.. Beyazid câmiinin minaresi nerede!.

Bundan başka hendese üzerine hesap olunsa o cirit, minare tepesindeki kargaya isabet etmeseydi, belki minarenin tepesinden öteki tarafta yere inerek bir ok menzili daha gidip, ihtimal ki Tavuk pazarındaki Dikilitaşa düşerdi. Doğrusu yiğitçe sağlam pazu ve idmanıdır ki şaşılacak şeydir. Hâlâ bu ciridin düştüğü yerde minare dibinde bir adam boyu beyaz mermer üzerine yaldızlı ve Teknecizâde yazısı ile, Cevrî Çelebinin tarihi vardır:

Sıdk ile Cevrî duâ idüb dedi târihini Kuvvet-i bâzuy-u sultânı kıla Mevlâ füzun İstanbul’da Beykoz bahçesinde cirit attığına tarihtir: Dedi târihini görüb Cevrî Aferin ey dilîr-i sâm-akran

Diğer vasıfları:Pehlivan Hacı Süleymân’dan ve Sarı-Solak’dan öğrenip kemnakeşliği kemâle erdirince okmeydanında yıldız rüzgârı ayağından lodos üzerine attığı ok menzili ki, Teberendazlar tekkesi yanında bir mermer direk üzerinde altın yaldızlı tarihi vardır. Okmeydanında eski pehlivanların attıklarından faha fazla menzildir. Tozkoparan menzilinden sonra Murad Hân Menzilidir. Kara Lendûhâ, Beyazid Hân, Hattat şeyh ve şücâ ve Demir Delisi ve Mısırlı Düveydar menzillerinden yetmiş kez ileri gitmiş bir menzildir. Ve Sâhip Şast’a yetmiştir. Bir kere Tufan bahçesinde bir eşeğin cidav yerinden bir ateş saçan kılıcı nice çaldı ise, eşeğin sırtından kılıç çıktı.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.