FANDOMEÇS/1/294 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/296


Melek-Ahmed Paşa’nın azilinin sebebi Edit

Azak kalesinde kul (asker) ayaklanıp ağalardan ve çorbacılardan (zabitlerden bazılarını parçayalayıp mevacip için (maaş) İstanbul’a feryacılar gönderdiler. Kış günleri oldugunda hazinelerını denızden göndermek mümkün olmadı. Üç yüz kese kuruşu altın ettirip, ulaklarla kardan Kırım’a Kırım’dan Azak göndermek için adı geçen üç yüz kese İstanbul esnafına dagıtıldı. Bu sırada Defterdar Emir Paşa ve Kadde Kethüdası ve gümrük emini Hasan Çelebi’nin hazineden kalmış Diyarbekir bezi kırmızı ve sarı sahtiyan, ve atar şebi gibi eşyaları da açıktan sanat erbabına dağıttıklarında bir sabah gördük ki, Atmeydanında Allah Allah! Sesleri koptu. Bütün esnaf aletleri ve silahları ile Bab-ı Hümayuna geldiler:

Padişahım ! Defterdar (Emir)den, vezir kethüdası kadde kethüdası ve gümrük eminiden feryadımız vardır. Diye bagrıştılar. Bu feryadı Hazret-i Padişah işitince üç kere Melek-Ahmed Paşa’yı huzuruna çağırdı ise de Melek Paşa:

Kalabalığın içine girmek hatalı ve teklikelidir diye Padişah huzuruna gitmedi. Sonunda dördüncü defa kapıcılar Kethüdası İbrahim Ağa ile Has oda-başı gelip:

Ya padişahın huzuruna varınız ya mührü veriniz deyince hemen Paşa:

Can ve baş üzerine

Deyip mührü kapıcılar keyhüdasına verdi.

Sonra kendisine silistre eyaleti sadaka olundu. Sadrazamlıkta dahi azalolunup İstanbul dışında (topçular) denilen sarayda karar eyledi. Yerine Siyavuşak Paşa sadrazam oldu . bu da Abaza taifesinden olup Sultan Murad Han’ın Çuhadarlığından kapudan Paşa olup, Mısır’dan başka bütün büyük mansıplara nail oldu.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.