FANDOMEÇS/1/30 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/32

yâlar gibi asker ile varıp vilâyetini harap ve halkını kılıçtan geçirip ciğerlerini kebap edelim>> dediklerinde İskender dedi ki:

- Kerim olan, va’dedince sözünde durur. Kaydâfe beni salıverdiği vakit üzerine asker ve kılıç çekmemek üzere ahd ve yemin eyledim. Buna bir ilâç edin ki Kaydâfe’den intikam alalım..dedikten hemen Hazret-i Hızır baş kaldırıp eder:

- Yâ İskender! Eğer Kaydâfe’den intikam alalım dersen cenk ve cidal, harp ve kıtâl dahi olmaya.. Hemen Karadenizi Makedonya yakınından kesip, Akdenize akıt.. Kaydâfe’nin bütün ülkesi suya gark olup intikam alırsın.. Ve yemininde dahi durmuş olursun! Dedikte, İskender’in bütün hakîmleri:

bârekallah.. Allah’ın ilhamı ile güzel tedbir bu ola!. dediler. Bütün hakîmler, nedimler, mühendisler Kardeniz ile Akdenizin yüksekliğini alıp Karadenizi yüksek bulup yedi kere yüz bin dağ deviren amele toplayıp Karadenizin kesilmesine başladı. Hazret-i Hızır bu işe nezâret ederdi. Çünkü İskenderin askerleri arasında idi. Hızır’ın nübüvvetinde ihtilâf vardır. Nebi diyenler çoktur. İskender ile karalıklara varıp, âb-ı hayat (hayat suyu, insanı ölümsüz yapan yapan su) Hızır’a nasip oldu.

Hâlâ sağdır. Ve Hazret-i Musa ile arkadaş olduğu Kur’ân-ı Kerim ile sabittir. <<Kale hâzâ…>> âyeti kesin delildir. Şimdi deniz hizmetine memurdur ki, Karadenizi Akdenize katmağa sebep, Hızır Nebi olmuştur. Sonunda deryâlar gibi asker ameleler ile Karadenizi keserken, muvaffak olunması yakın olunca, Hızır’ın reyiyle mü’minlere zulüm edip, ücretlerini kesip, kâfirlere güleryüz gösterip gündeliklerini peşin verirlerdi. Böylece üç sene tamam olunca Karadeniz yol bulup bütün kâfirleri boğup, imân ehlinden bir tek kimseye zarar ilişmedi. Kaydâfe’nin şehirlerinden Makedonya’yı eski İstanbul’u ve Yoruz kalesini, vel-


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.