FANDOM


316.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
318.Sayfa

Bundan evvel Hersek kâfiri Ösek, Alpova, Şaklofça, Beçevi, Kopoşvar, Koya, Nadaj, Bobofça, Berzence, Sigatvar, Kanije kalelerini kuşatmışlardı. Sadrıâzamın geldiği duyunca cenk malzemelerini ve diğer eşyalarını bırakıp yeni kaleye kaçtılar ise de Sadrıâzam, Keçkopovar da denilen bu yeni kaleyi zabt ederek kâfirleri bozguna uğrattı. Arkalarını tâkip ederek şehirden geçerlerken köprüleri topa tuttu. Sonra Hırvatistan vilâyetine akınlar yaparak birçok zaferler kazandı. Artık İslâm askerinin gurur damarları kabararak Rab nehri tarafına geçti.


Rabb Nehri Kenarında Sadrıazam’ın İsmail Paşa'nın ve Gürcü Mehmed Paşa'nın Kötü Tutumu Yüzünden İslam Askerinin Bozulması Edit

Evvelleri o kadar cenklerde bir adamın burnu kanamamış son muhârebe sırasında yeniçeriye “ geriye dönüp siperlerinize giriniz” diye emir gelince hepsi itâat ettiler.

Sipâhilerin bu emirden haberi olmadığından yeniçerileri kaçtı zannederek onları Rabb suyuna durup önlerini almak için öte tarafa geçtiler. Yeniçeriler ise sipâhilerin karşıya geçtiğini görünce kaçıyorlar zannederek, top ipleri ile kurulmuş köprü üzerine üşüştüler. Köprü kırıldığından hepsi nehre düşüp boğuldular. Fakat harb meydânında kalanlar hepsi şehid olduğu hâlde sadrıâzam yine metânet gösterdi. O gün önce orada durdu. Ertesi gün cenk malzemesini aldı İstolni Belgrad kalesi altına giderek düşman ile barış istedi ve Belgrad’da kışladı.

Nemçe’den (Avusturya’dan) elçiler geldiği gibi Osmanlılardan da Rumeli pâyeli Kara Mehmed Paşa ile çok kusurlu hâkir (yâni Evliyâ) elçi tâyin olunarak Avusturya imparatoruna gidip , barış akdettik. Oradan hakir imparatorun yazısı ile Alman diyârına, ordan, Kırgız, Kargız vilâyetlerine, oradan Danimarka illerine, oradan Felemenk’de Mastardame


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.