FANDOMEÇS/1/31 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/33


Nâsıl bin yedi yüz parça şehri su basıp Kaydâfe askerinden bir can dahi kurtulmadı. Beyit:

Fırsatında düşmana veren aman

Kaydâfe gibi olişer bî-güman (18)

Aman o sırada Karadeniz ile Akdeniz arasında nice bin köy ve kasaba ve büyük şehirler vardı. İslâmbol’un Sarayburnu ve Üsküder arasında Makedonya şehri vardı. Yedi yüz sıcak sulu ılıcalı bir büyük şehirdi. Suya gark olup, Büyük İskender bu suretle Kaydâfe’den intikam alıp, Sarayburnundaki Makedonya şehrini tamir etmeğe başladı. Evvel zamandan beri Macar diyârları Sirem ve Semendire sahraları ve Leh (Polonya), Çeh, Kırım, Kıpçak stepi ve Heyhat vâdileri, denizden açılma olup İrem bahçeleri gibi ferah verici yerler olup, âdemoğlu ve hayvanlar için ot ekili yerler oldu. Büyük İskender Makedonya’yı hükümet merkezi yapıp İrem bağı haline getirmişti. Sonra yine Allah’ın emriyle Akdenizin septe boğazı olan yeri de açıp, Akdenizi Okyanus denizine (Atlas Okyanusuna) akıttı. Yunancada (Okyanus denizi) derler. Araplar (Bahr-i Muhit) derler. Çünkü bu dünya adasına çevirmiştir. Bâzıları (Umman denizi) derler ki denizin arkasına hiçbir kimsenin aklı ermeyip, Allah’ın bileceği bir denizdir. Fakat, Akdeniz ile Karadenizin arasını anlatalım.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.