FANDOMEÇS/1/37 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/39


Dördüncü Fasıl Edit

İslambol'un Diğer Kurucuları Edit

Ya’fur müstakil olarak padişâh olunca çok para sarfedip veziri Revende adlı akıllı kimsenin rey ve tedbiri ve hakîm ve mühendislerin ve mimarların en güzel fikirleriyle Sarayburnu denilen yerde, denize ait 366 tane tılsımlar yaptılar. Her gün bir tılsım iş görüp, denizin dibinde olan balıklar, deniz kenarına gelip, bütün İstanbullular çeşitli balıkları avlayıp geçinirlerdi.

Bir o kadar da karaya ait tılsımlar dahi yapıp her birini birer tepe üzerine yaptılar. Meselâ Avret pazarı ndaki dikili taşta Madyan oğlu Yanko ’nun, Hindistan’a giden askerinin emsalsiz alayını açık saçık gösterir. Bu taşın içini oyup, minare gibi papazlar çıkıp İstanbul’a bir âsi asker gelse çan çalarlardı. Derhal bütün sayısız askerler hâzır olurlardı. Nice bin acayip ve garip eserler ve tılsımlar yaptığı inşaallah yerinde yazılır.

Sözün kısası bu Ya’fur kralı İskâmbol’u o derecede manur etti ki, güyâ cennet bahçesinden bir köşe idi. Bu dahi sapıklık içinde mürd olup ( ölüp ) yerine Tekfur adlı kral hükümdar oldu. Tâ beş bin yedi yüz elli senesine gelinceye kadar kayserler ve Betâlise ve nice patrik ve keşişin taht yeri ve karargâhı olup günden güne Makedonya şehrini imâr ettiler. Ve nice yüz sene hükümet sürdüler.

Sonra, adı geçen tarihte İşpani diyârında (22) Rim Papa


______________


(22) Evliyâ’nın İşpani dediği İspanya olacak ise de, doğrusu İtalya’dır.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.