FANDOMEÇS/1/3 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/5


Metin hakkında bâzı mühim notlarEdit

(Kitabı okumağa başlamadan evvel bu notları muhakkak dikkatle okumanız rica olunur.)

1 – Metinde Evliyâ’nın ifade tarzındaki hususiyet muhafaza etmeğe çalışarak herkesçe anlaşılacak şekilde bugünki Türkçeye çevrilmiştir.

2 – Zamanında veya Evliyâ tarafından pek çok kullanılan bâzı kelimeler aynen alınmış, fakat bu nevi kelimelerin yanına parantez içinde bugünkü karşılıkları yazılmıştır. Eğer bu nevi kelimelerin, tek kelime ile karşılığı yoksa, ya aynı sayfanın altına not olarak çıkma yapılmış, yahut kitabın sonuna eklenen lûgat kısmında izah edilmiştir.

3 – Metinde geçen saray âdetlerine, vazifelerine ait kelimeler tercüme edilemeyeceği için aynen alınmış, fakat kitabın sonundaki lûgat kısmında ifade ettiği mâna açıklanmıştır.

4 – Kitap sonundaki lûgatçe alfabe sırasına göredir.

5 – Metinde, parantez içinde veya dip not olarak mânaları açıklanmamış kelimeler olduğu takdirde, bu kelimenin mânalarını kitabın sonundaki lûgatçede aramalıdır. Metnin insicâm bozulmasın diye, her kelimenin mânasını parantez içinde veya dip notlarında vermeği uygun bulmadık.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.