FANDOMEÇS/1/41 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/43
Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı
Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı


Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Resimleri
Evliya Çelebi/Video
Evliya Çelebi/Animasyon
Evliya Çelebi/VP
Evliya Çelebi/WP
Evliya Çelebi/Sözler

Evliya Çelebi/Hayatı

Evliya Çelebi/Yenişehir

Evliya Çelebi/Proğramlar
Evliya Çelebi/Sempozyumları
Evliya Çelebi/Konferansları
Evliya Çelebi/Seminerleri
Evliya Çelebi/Tebliğleri
Evliya Çelebi/Sunuları
Evliya Çelebi/Tiyatroları
Evliya Çelebi/Orotoryoları
Evliya Çelebi/Piyesleri
Evliya Çelebi/Müzikalleri
Evliya Çelebi/Baleleri

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler
--- Evliya Çelebi ve Kavimler
Evliya Çelebi/Tatarlar

Evliya Çelebi ve Ülkeler

Evliya Çelebi/Türkiye

Evliya Çelebi ve Bölgeler
Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

Evliya Çelebi ve Vilayetler
Evliya Çelebi/Mersin
Evliya Çelebi/İstanbul

Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


parça gemi ile Filistin’e gidip orada Akkâ kalesini yaptırdı. Bir sağlam duvar ve bir büyük liman yaptırıp, orada Arz-ı Mukaddesde Kudüs-ü şerifde Kamâme denilen bir namlı kilise yaptırdı ki, yeryüzünde emsalsiz ve bedelsiz bir muazzam kilise oldu. Bugün de bütün Hıristiyanların kıblesidir. Her sene nice bin nasârâ (Hıristiyan) varıp Kamâme’de hac etmiş olalar. Ama hac edip, haça taptıkları meydandadır. Bu kilisenin tafsilatı aşağıda gelecektir.


Sonra bu Eleni denilen kadın râhip, Arz-ı Mukaddese melike (kadın hükümdar) olup, nice hayır için binalar yaptı. Sonunda onun da ömrü tükenip Kudüs-ü Şerif’de Tur (Zita) eteğinde Hazret-i Meryem yanında gömüldü.

Bundan sonra bütün memleketine oğlu Kostantin vâris olup, İstanbul’un duvarını yenilemeğe başlamıştır.
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.