FANDOMEÇS/1/42 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/44
Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı
Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı


Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Resimleri
Evliya Çelebi/Video
Evliya Çelebi/Animasyon
Evliya Çelebi/VP
Evliya Çelebi/WP
Evliya Çelebi/Sözler

Evliya Çelebi/Hayatı

Evliya Çelebi/Yenişehir

Evliya Çelebi/Proğramlar
Evliya Çelebi/Sempozyumları
Evliya Çelebi/Konferansları
Evliya Çelebi/Seminerleri
Evliya Çelebi/Tebliğleri
Evliya Çelebi/Sunuları
Evliya Çelebi/Tiyatroları
Evliya Çelebi/Orotoryoları
Evliya Çelebi/Piyesleri
Evliya Çelebi/Müzikalleri
Evliya Çelebi/Baleleri

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler
--- Evliya Çelebi ve Kavimler
Evliya Çelebi/Tatarlar

Evliya Çelebi ve Ülkeler

Evliya Çelebi/Türkiye

Evliya Çelebi ve Bölgeler
Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

Evliya Çelebi ve Vilayetler
Evliya Çelebi/Mersin
Evliya Çelebi/İstanbul

Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


BEŞİNCİ FASIL


İSTANBUL’UN DOKUZUNCU KURUCUSU OLAN KOSTANTİN’İN İSTANBUL SULARINI YAPIP, KALE ŞEKİLLERİNİ BİLDİRİR


Dünya müverrihleri ve âdemoğulları muhaddislerinin sözlerine göre, İstanbul’u ilk kuran Hazret-i Süleyman’dır. Ondan sonra oğlu Ruhbeam’dır. Ondan sonra Madyan oğlu Yanko, sonra İskender, ondan sonra Pozantin, ondan sonra Rum kayseri, ondan sonra Yanko Vizendon, ondan sonra Vizendon oğlu Ya’fur, ondan sonra adı geçen Kostantin’dir (26). Bu arada nice kral ve kraliçe ve melike (kadın hükümdar) ve Kâyasıra (kayserler) ve tekfurlar gelmiştir.

Fakan bu Kostantin’den evvel, cihangir kral olayım diyen Yunanlı İskender 595 tarihinde kral olan Takyanos, az kaldı ki âlemi süsleyen bir hükümdar ola-yazdı. Acem diyârında Şâpur Şahı ve bütün askerini kılıcın dişlerinden geçirdi, Acem ülkesini haraca kesti. Çok zâlim idi. Mesih milletine (Hıristiyanlara) hiyanet etmeğe başlayıp, Haleb, Şam Irak ve Mısır’da ne kadar Mesih dilinden nasârâ (Hıristiyan) varsa hepsini kırdı. Pek çok para toplayarak, bununla pek çok asker topladı. İskenderiye’de âsi olan veziri Âcile’yi de katlederek İskenderiye’ye sahip oldu.

Yirmi sene büyük bir şiddet cebir ile hükümet sürdü. <<Eshâb-ı Kehf>> yani <<mağara eshâbı>> vakası bunun vefatında


(26) Evliyâ’nın İstanbul hakkında topladığı malûmat, esaslı bir tedkika dayanmadığı meydandadır. Bununla beraber halk inanışları bakımından çok enteresan efsaneler vardır. Eserin tam metnini vereceğimizi tasrih ettiğimiz için prensipimizi bozmayarak, olduğu gibi Türçeye çeviriyoruz.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.