FANDOMEÇS/1/46 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/48


Sonra Eleni o haçları altın sanduka içine koyup başı üzerinde saklardı. Hıristiyanların itikadınca Kamâme kilisesi Eleni tarafından yapılmış olup, o canlanan ölünün üzerine yapılmıştır. O ölü ise Hazret-i İsâ ’dır derler. Sonra da göklere urûç ettiğini iddiâ ederler. Ama bir kısım Hıristiyanlar yine bir müddet halkı dine davet ettikten sonra öldüğünü zannederler.

Sonra Helâne (Eleni) avreti, nice nice hayırlar yaptı. Mescid-i Aksâ ’yı (Kudüs’de büyük mâbed) genişletti ve Sahratullah ’ı (29) süsledi ve Beytüllâhım ’ı yeni baştan imâr etti. Yahudileri kıra kıra oğlu Kostantin’in yanına İstanbul’a geldi. Altın sandıktaki haçları İsâ’nın yadigârıdır diye hediye edip, Kostantin haçları yüzüne gözüne sürdü. Sonra anası Helâne’yi ve haçları büyük alay ile Zeyrekbaşı kilisesine götürüp İstanbul’u yeniden imâra başladı.

Arslan yatağından, şahin durağından bilinir diye, var kuvvetini kuvvetli bazusuna verip, dünya durdukça duracak bir büyük eser kalsın diye, geçmiş hükümdarların binaları üzerine İstanbul sûruna ilâve olarak kâgir ve Şeddadvari binalar yaptı.

Evvelâ İstanbul’un kara tarafında Yedikule’den tâ Eyüb’e varıncaya kadar iki kat sağlam kale, ve sağlam duvar yaptı ki, evvelki kat duvarının yüksekliği 21 zira’ ve eni on zira’dır. Sûr dışının yüksekliği handeğin dibinden, tâ bentlere varıncaya kadar 42 zira’ olup, esasından temiz sular çıkıp, iki duvar arasını Horasânî rıhtım dolma ile sağlamlaştırdı. Ve bu rıhtım olan temelin eni tam seksen zira’dır. Dış sûr (duvar) ile iç sûrun (duvarın) arası 60 zira’ olup İrem bağı gibi bir bahçedir.

Hâlâ Topkapısı ile Edirnekapısı arasındaki bağ, Osmanlı hânedanının yeniçeri zağarları nın yaylağıdır.

Dış sûrun dışında bir kat alçak hisarda yaptı. Hendek dibinden yüksekliği 25 ve eni 6 zira’dır Bu iki duvarın arası


_________________(29) Beyt-i Mukaddes te Beni İsrail peygamberlerinin ibadet ettikleri kâya.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.