FANDOMEÇS/1/50 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/52


câmileri tamir edildi ve beyaza boyanarak güyâ İstanbul bir inciye benzedi ve İslâmbol halkından sıkışıklık gitti. İstanbul kalesi tamirinin Kaymakam Bayram Paşa eliyle tamiri hakkında :

Duâ edüb dedim târîhin ey dâniş ! Bu mebnânın Zemin durdukça dursun bu binây-ı âsüman – âsa


Sene 1044 Edit

O sırada Van fethi nin müjdesi gelip bütün halkın gecesi, parlak günleri ramazan bayramı olup yedi gün yedi gece Hüseyin Baykara fasılları oldu. O vakit Sarayburnu ’ndan tâ Yedikule’ye varıncaya kadar deniz kenarında kalenin temeli önüne yirmi zıra enliğinde bir duvar yapıp kalenin dışında bir geniş cadde oldu. Bütün gemiciler oradan gemilerini sürükleyerek çekip Sarayburnu’ndan içeriye girerlerdi. Kalenin içinde ve dışında, kalenin üzerinde ve kaleye bitişik ne kadar âyan ve eşraf hâneleri varsa hepsini istimlâk ile yıkıp yollarla kale, her tarafından kuşatıldı. O asırda hakîr İslâmbol kalesini adımladığımızı bildirelim :

Evvelâ Bismillâh ile Yedikule’nin dışındaki hendek kenarınca tâ Eyyûbel-Ensârî kapısına gelinceye kadar 8810 adım ve 6 kapılıdır . Küçük Ayvansaray kapısından Bahçekapısına kadar 6500 adım ve 14 kapılıdır. Yenisaray ki padişah sarayıdır.Arpa anbarı dibinde Kireçcibaşı kapısı ndan Yenisarayın tamamen etrafı 16 kapılıdır. On tanesi açıktır. Bu Yenisaray kalesi Ebülfeth ’in’dir ki , fırdolayı uzunluğu 6500 adımdır. Ahırkapının dışında yeni yapılan umumî yol üzerinde tâ Yedikule köşesine kadar 10 000 adım ve yedi kapılıdır. Bu hesaba göre asıl İstanbul’un etrafı 30 000 adımdır. Ve bin adımda on kule vardır. Hepsi 400 kuledir. Fakat kale tarafı üç kat olmakla, onların kuleleriyle beraber 1225 kule olur. Kulelerin kimi dört köşe, kimi yuvarlak, kimisi mütenâzır altı köşelidir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.