FANDOMEÇS/1/52 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/54

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


Asardı. 366 yerde trampete ve lotoryani borular, davul ve büyük arganomlar ve Yunan çanları çaldırıp şenlik yapılırdı. Her milletten adamlar gelip İslâmbol’un süsünü seyrederlerdi.


BU ŞEKİLDE VE BÜYÜKLÜKTE OLAN KALENİN YİRMİ YEDİ ADET KAPILARININ KAÇ ADIM OLDUĞUNU BEYAN EDER


Evvelâ Yedikule köşkü deniz kenarındadır. Oradan Yedikule kapısına kadar 100 adım, Yedikule’den Silivri’ye 2010 adım, Yenikapı’ya 1000 adım, Topkapı’ya 2900 adım, Edirnekapıya 1000 adım, Eğrikapı’ya 900 adım (şimdiki fener olacak) , Petro kapısına 600 adım, Yenikapı’ya 100 adım, Ayâ kapısına 300 adım, Cibali kapısına 400 adım, Odun kapısına 400 adım, Zindan kapısına 300 adım, Şehid kapısına 300 adım… Eyyûbel-Ensârî’den buraya kadar on dört kapı şimale (kuzeye) açık ve deniz kenarındadır. Sarây-ı Hümâyunun dört tarafında olan has kapıların evvelkisi Kireçci-başı kapısı, Yalı-kapı, Topkapısı, Uğrunkapı, Balıkçılar kapısı, İç Ahır kapısı, Bayezid Hân kapısı, oradan saâdete ulaşmış Bâb-ı Hümâyun ki güneye açılır, Servi kapısı ( bu kapı tebdile mahsustur) , Sultan İbrahim kapısı ( soğuk çeşme dibindedir ) , Sokollu-Mehmed Paşa kapısı ( Alay Köşkü dibindedir ) , Süleymân Hân kapısı ( Makbul-İbrahim Paşa için açılmıştı ) , bostancılara ve musahiplere mahsus Demirkapı..

İç Ahır kapısından dışarı Ahırkapısına kadar 200 adım, oradan Çatladıkapı’ya 1300 adım oradan Kumkapı’ya 1200 adım, oradan Lânga kapısına 1400 adım, oradan Davutpaşa kapısına 1600 adım, oradan Samatya kapısına 800 adım, oradan Narlı-kapı’ya 1600 adım, oradan Yedikule’ye 2000 adım.İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.