FANDOMEÇS/1/65 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/67

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


ham tamaha düşüp, îslâmbol üzerine asker çekti. Kimi istilâ etti, kimi fethedemeden geri döndü. Üç yüz bir sene bu hal üzere îslâmbol için harp olup kanlar döküldü. Sonunda, İskender'in vefatı tarihinde 882 sene sonra Hazret-i Peygam­ber dünyaya gelip, yeryüzüne velvele salıp, kırk yaşında Nü­büvvete eriştikte, Resûl-ü Ekrem'in hicretinden 17 sene sanra Mekke-i Mükerreme Kureyşliler elinden alınıp, Şam-ı Şerif dahi fetholundu. Hâlıd bin Velid ve Esved ve yetmiş bin seç­icin sahabe dahi Şam fethinde mevcut idiler.

Şam'ın sâhibi olan Kayser Herakliyos'a, Arz-ı Mukaddesde barınacak bir yer kalmayıp, nihayet kararı kaçmağa dö­nüp, deniz gibi askerle îslâmbol üzerine varıp, ister istemez devletleri yıkılmış olan Yunanlılar elinden, Kayser Herakliyos, Kostantaniyye (îstanbul) şehrini alıp, müstakil kral olup şehri imâra başladı. Fakat Mekke ve Medine taraflarında Haz­ret-i Risaletpenah (Peygamberimiz) günden güne, Allah'ın emriyle Allah uğruna mücâhit olup, bizzat kendileri yirmi se­kiz gaza edip, dokuz gazada kâfirle döğüşmüşlerdir. Meselâ Bedir gazası, Uhud gazası, Hendek gazası, Benî Kurayza, Benî Mustalık gazası, Hayber gazası, Mekke gazası, Huneyn ga­zası, Tâif gazası ve on dokuz gazada Resûl-ü Ekrem beraber gaza ettiler.

Fakat, sırf kıtal ve cenk ve kavga olmadan düşman itaat edip haracı kabul ettiler. Meselâ Vedan, El'asir, Benî Süleym, Benî Süveyk, Gatafan, Necran. Benî Kaynuka, Hamr'el-eşded, Zâtürrifa', Bedr'el-âhar, Benî Lihyan, Vâd-i fered, Hudeybi-ye, Tebük seferleri sulh ile biten gazalardır.

Fakat Sirye seferi odur ki, Ensâr mücâhitlerinden (Medînelilerden biri) serdâr olup, dokuz kere ve daha fazla sefer olmuştur derler. Siver kitaplarında yazılıdır. Bu şekilde bü­tün Eshâb-ı Kiram gaza malı ile doyup, Resulallahın ümmeti günden güne zaferler kazandı.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.